Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

NHÂN VIÊN ISO

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

12/06/2019

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

12/06/2019

03 KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA (CƠ ĐIỆN)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

12/06/2019

QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/06/2019

Nhân Viên Vận Hành Máy

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

21/06/2019

NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓI ( QC )

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

21/06/2019

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/06/2019

KẾ TOÁN THANH TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

20/06/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

20/06/2019

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC

Là công ty sản xuất cốc giấy, ly giấy, túi giấy uống nước hàng đầu tại Việt Nam. 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-