Tìm thấy 11 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

23/07/2018

QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Hơn 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

23/07/2018

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

23/07/2018

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA (CƠ ĐIỆN)

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

23/07/2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Nhân viên

23/07/2018

NHÂN VIÊN MARKETING

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Hơn 8,000,000VNĐ | Nhân viên

23/07/2018

NHÂN VIÊN QA

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

19/07/2018

NHÂN VIÊN KHO VẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

19/07/2018

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

19/07/2018

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

19/07/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ APC

Là công ty sản xuất cốc giấy, ly giấy, túi giấy uống nước hàng đầu tại Việt Nam. 

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-