Tìm thấy 16 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Kế Toán Tổng Hợp Làm Việc Tại Quận 6

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Theo dõi và hạch toán sổ sách kế toán.
- Làm báo cáo phục vụ cho công tác quản trị .
- Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, làm việc với ngân hàng.
- Theo dõi thu chi, lập báo cáo hàng tháng trình ban GĐ
- Theo dõi, định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh
- Lập và hoàn thiện chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế t...

Kế toán / Kiểm toán

Quận 6 Kế toán tổng hợp Hồ Chí Minh

22/03/2018

Nhân Viên Kế Toán Chứng Từ - Làm Việc Bình Chánh TPHCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm soát và xử lý chứng từ đi về
- Xuất hóa đơn khách hàng Metro,Lotte, Vinmart
- Báo cáo tình hình hóa đơn đi về
- Lưu trữ chứng từ
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng /Ban Giám Đốc.

Kế toán / Kiểm toán

Kế Toán Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

22/03/2018

Chuyên Viên Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Cạnh tranh | Nhân viên

- Trực tiếp tuyển dụng nhân sự tại địa điểm làm việc.
- Trực tiếp sơ vấn, hỗ trợ Ban giám đốc phỏng vấn.
- Thực hiện thủ tục tiếp nhận nhân sự theo quy trình tuyển dụng của Công ty.
- Tham mưu và đề xuất các chính sách nhân sự cho Ban Giám đốc
- Giám sát công nhân làm việc trong nhà máy.
- Chấm công, tính lương 
- Thực...

Nhân sự

Nhân sự Huyện Đức Hòa Long An

22/03/2018

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Làm Việc Tại Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

* Tuyển dụng nhân sự:
- Phối hợp với các phòng ban trong công ty để có kế hoạch tuyển dụng nhân sự
- Tham mưu nhân sự cho giám đốc & các trưởng phòng
- Hoạch định những chính sách lương cho nhân sự
* Đào tạo nhân sự: 
- Lập kế hoạch đào tạo cho nhân sự mới 
- Giám sát quy trình đào tạo và đánh giá nhân sự 
- Duy trì và...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Huyện Tân Uyên Hành chính nhân sự Bình Dương

21/03/2018

Nhân Viên Thủ Kho - Làm Việc Tại Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
- Thực hiện và theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày; bao gồm thuốc thú y, vật tư, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế; nguyên vật liệu, thành phẩm và phụ phẩm nhà máy ấp,….(Gọi chung là “vật tư”).
- Trực tiếp kiểm, đếm khi giao nhận vật tư.
- Xác ...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Huyện Tân Uyên Thủ Kho Bình Dương

21/03/2018

Nhân Viên Bảo Trì - Làm Việc Tại Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

- Tổ chức thực hiện việc sửa chữa tài sản, máy móc.
- Theo dõi, nghiệm thu việc lắp đặc tài sản cố định, máy móc.
- Theo dõi quá trình bảo hành
- Xây dựng kế hoạch bảo trì tài sản cố định, máy móc và tổ chức thực hiện
- Công việc cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
* Quyền lợi:
- Theo quy định Công ty.
- Có ký túc xá cho ...

Bảo trì / Sửa chữa

Huyện Tân Uyên Bảo Trì Bình Dương

21/03/2018

Nhân Viên Thu Mua

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Thương lượng | Nhân viên

- Lập báo cáo và kế hoạch công việc hàng tuần.
- Thu thập thông tin về xu hướng giá cả, chất lượng, mức độ khan hiếm hoặc dư thừa cùng với mẫu vật tư, thiết bị.
- Tìm kiếm, đánh giá, và đề xuất danh sách các nhà cung cấp (khảo sát giá) cho từng khối lượng vật tư, thiết bị.
- Đàm phán, thương thảo và soạn thảo đơn hàng,...

Vật tư / Mua hàng

Quận 6 Mua hàng Hồ Chí Minh

21/03/2018

Nhân Viên IT An Ninh Thông Tin

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Thương lượng | Nhân viên

- Xây dựng và giám sát việc tuân thủ các chính sách an ninh ứng dụng.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra bảo mật các ứng dụng CNTT của Công ty trước khi golive.
- Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo những vấn đề an toàn, bảo mật thông tin liên quan tới hệ thống ứng dụng dịch vụ, nghiệp vụ công ty.
- Hỗ trợ các phòng ban khác trong ...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Phần cứng Quận 6 Phần mềm Hồ Chí Minh

21/03/2018

Nhân Viên IT Hỗ Trợ Vận Hành

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện sửa chữa, cài đặt, bảo trì,... cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT, khi có yêu cầu được phân công và/hoặc trong khu vực.
- Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng các chương trình ứng dụng phục vụ trong công việc.
- Hỗ trợ thực hiện khai đấu nối mạng WAN, LAN, VPN cho các đơn vị.
- Thực hiện bảo trì, kiểm kê tài sản ...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Phần cứng Quận 6 Phần mềm Hồ Chí Minh

21/03/2018

Nhân Viên IT Quản Trị Ứng Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm cài đặt và quản lý ứng dụng, thiết lập môi trường ứng dụng mới, hỗ trợ lỗi ứng dụng, đảm bảo hoạt động được ổn định.
- Quản trị các ứng dụng sử dụng trong nội bộ Công ty.
- Quản lý các ứng dụng đươc cung cấp bởi đối tác bên ngoài.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện những quy định, quy trình, chính sách ...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Phần cứng Quận 6 Phần mềm Hồ Chí Minh

21/03/2018

Nhân Viên Kinh Doanh Không Chạy Doanh Số - Làm Việc Tại Bình Chánh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Nghe và nhận đơn hàng trực tiếp qua điện thoại , gmail từ khách hàng
- Xuất phiếu cho đơn hàng được nhận
- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng
* Quyền lợi:
- Bảo hiểm xã hội
- Thưởng thâm niên
- Thưởng cuối năm
- Có chế độ cơm trưa
- Các chế độ của nhà nước hiện hành
* Địa điểm làm việc: E9/199E Thế Lữ Tân Nhựt, Huyện ...

Tư vấn, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

21/03/2018

Nhân Viên Kế Toán Kho - Làm Việc Bình Chánh TPHCM

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

- Thực hiện xuất nhập hàng, quản lý tồn kho
- Theo dõi định mức hàng tồn kho
- Thực hiện thủ tục đặt hàng của kho
- Báo cáo hao hụt kho
- Cập nhật hóa đơn chứng từ đi về
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng /Ban Giám Đốc

Kế toán / Kiểm toán

Huyện Bình Chánh Kế toán kho Hồ Chí Minh

21/03/2018

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ NHÀ MÁY ĐỨC HÒA

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Long An

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Lập kế hoạch tuyển dụng cho nhân sự toàn công ty và đào tạo nhân viên mới
- Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
- Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động.
...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự Long An Đức Hòa

21/03/2018

Nhân Viên Phó Kho - Làm Việc Bình Chánh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
- Thực hiện và theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày; 
- Trực tiếp kiểm, đếm khi giao nhận hàng.
- Thực hiện nhập – xuất, quản lý kho tuyệt đối tuân thủ đúng theo quy trình..
- Đảm bảo xuất hàng theo nguyên tắc nhập/sản xuất trước xuất trước.
- Tr...

Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Huyện Bình Chánh Nhân viên kho Hồ Chí Minh

21/03/2018

Nhân Viên Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Thương lượng | Nhân viên

- Tuyển dụng, quản lý nhân viên
- Giám sát và thực hiện chế độ chính sách của công ty.
- Làm thủ tục giải quyết chế độ phúc lợi.
- Tổng hợp danh sách tăng giảm tiền lương mỗi tháng
- Theo dõi, thông báo lao động hết thời gian thử việc.
- Theo dõi tình hình ký kết hợp đồng lao động.
- Quản lý giám sát lao động ký kết to...

Thư ký / Hành chánh, Nhân sự

Quận 6 Hành chính nhân sự Hồ Chí Minh

20/03/2018

Nhân Viên Giao Hàng Honda Quận 6

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN - Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

5,000,000VNĐ - 6,000,000VNĐ | Nhân viên

- Giao hàng xe máy: Quận 6
- Kiểm tra khối lượng hàng hóa, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong kho.
- Sắp hàng và chuẩn bị hàng theo đơn hàng.
- Sử dụng xe máy của Công ty, Giao hàng theo đơn đến các chợ, siêu thị,… trong phạm vi TP.HCM.
* Quyền lợi:
- Thưởng theo năng suất giao hàng.
- Được tham gia BHXH
- Được tham gia bảo...

Lao động phổ thông, Vận chuyển / Giao thông / Kho bãi

Quận 6 Giao nhận Hồ Chí Minh

19/03/2018

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN

Công ty Cổ phần Ba Huân là một trong những nhà cung cấp trứng sạch hàng đầu tại Việt Nam. Với vốn đầu tư hơn 30 tỉ đồng cho hệ thống xử lý và làm sạch trứng gia cầm bằng công nghệ hàng đầu Châu Âu, sản phẩm trứng sạch từ công ty Cổ phần Ba Huân bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm dẫn đến an tâm về sức khỏe khách hàng.
Sản phẩm trứng sạch của Ba Huân gồm có:
Trứng vịt sạch, trứng gà sạch.
Trứng vịt muối, trứng bắc thảo.
Trứng vịt lộn, trứng cút tươi.
Trứng sạch Ba Huân được phân phối rộng rãi trong các hệ thống Metro, Coopmart, Vissan. Hệ thống các siêu thị từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh Đông, Tây Nam Bộ.
Nhà máy xử lý và làm sạch trứng gia cầm cùng hệ thống nhà kho được xây dựng trên diện tích hơn 12000m2.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-