Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty Cổ Phần Anitime - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên
16/10/2020

Thông tin công ty

Công ty cổ phần Anitime

Công ty cổ phần Anitime

Công ty Cổ Phần Anitime được thành lập năm 2013.
Ngành nghề của công ty:
- Dịch vụ làm sạch công nghiệp.
- Dịch vụ bảo trì.
- Thi công M&E

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io