AMA hướng đến trở thành hệ thống trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam; với chất lượng giáo dục, đào tạo chuẩn Quốc tế; và là trung tâm có quyền tổ chức khảo thí các cuộc thi ngoại ngữ có giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, AMA hướng đến trở thành tên tuổi lớn về nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ trong và ngoài nước.


Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

AMA_C&B Officer

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/06/2019

AMA - Program Consultant

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2019

Center Manager

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

30/05/2019

Sylvan - Math Teacher

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

30/05/2019

AMA - Academic Affairs Coordinator

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

30/05/2019

English Teacher

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

30/05/2019

Sales Officer

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

30/05/2019

Admin Officer

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

30/05/2019

Software Developer Team Leader

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

30/05/2019

Program Consultant Head

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/05/2019

Academic Affairs Head

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

16,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/05/2019

Nơi làm việc