AMA hướng đến trở thành hệ thống trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam; với chất lượng giáo dục, đào tạo chuẩn Quốc tế; và là trung tâm có quyền tổ chức khảo thí các cuộc thi ngoại ngữ có giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, AMA hướng đến trở thành tên tuổi lớn về nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ trong và ngoài nước.


Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

IT Helpdesk Specialist

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

03/12/2018

Program Consultant

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

03/12/2018

Center Manager (Sylvan)

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/12/2018

Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/12/2018

Center Manager (AMA)

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

03/12/2018

Academic Executive

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

03/12/2018

Procurement Executive

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

26/11/2018

PR Executive

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

26/11/2018

Graphic Designer

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

26/11/2018

Giáo Viên Toán

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

26/11/2018

Giáo Viên STEM

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

26/11/2018

FRANCHISE MANAGER

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

26/11/2018

Trợ Giảng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

21/11/2018

Giáo Viên Việt Nam

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

21/11/2018

Admin Officer

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

13/11/2018

Nơi làm việc