AMA hướng đến trở thành hệ thống trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam; với chất lượng giáo dục, đào tạo chuẩn Quốc tế; và là trung tâm có quyền tổ chức khảo thí các cuộc thi ngoại ngữ có giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, AMA hướng đến trở thành tên tuổi lớn về nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục Anh ngữ trong và ngoài nước.


Tìm thấy 28 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

IT Helpdesk Specialist

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/02/2019

Program Consultant

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/02/2019

Center Manager (Sylvan)

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/02/2019

Marketing Manager

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/02/2019

Center Manager (AMA)

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

12/02/2019

Academic Executive

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/02/2019

Program Supervisor

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12/02/2019

Trợ Giảng Tiếng Anh

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

28/01/2019

Giáo Viên Việt Nam

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

28/01/2019

Procurement Executive

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

28/01/2019

PR Executive

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

28/01/2019

Graphic Designer

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

28/01/2019

Giáo Viên Toán

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

28/01/2019

Giáo Viên STEM

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

28/01/2019

FRANCHISE MANAGER

Công Ty Cổ Phần AMA (Việt Nam) - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/01/2019

Nơi làm việc