Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần Aikawa Human Resource

Là một công ty tư vấn đầu tư nguồn nhân lực Nhật Bản-Việt Nam.
Công ty tập trung vào việc điều hành, tuyển dụng và cung cấp các ứng viên trình độ cao cấp ở Việt Nam và Nhật Bản với kinh nghiệm đi du học hoặc làm việc tại các công ty nước ngoài.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-