Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AIKA ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AIKA ĐÀ NẴNG

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty cổ phần Aika Đà Nẵng (100% vốn đầu tư Nhật Bản)
Hoạt động trong lĩnh vực gia công, xử lý hình ảnh.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io