Tìm thấy 5 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AIKA ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AIKA ĐÀ NẴNG

  • Số nhân viên: 100-499

Công ty cổ phần Aika Đà Nẵng (100% vốn đầu tư Nhật Bản)
Hoạt động trong lĩnh vực gia công, xử lý hình ảnh.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-