Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam - Bắc Giang, Ninh Bình, Yên Bái

10,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên
20/10/2020

Nhân Viên Văn Phòng

Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
26/09/2020

Thông tin công ty

Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam

Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam

“ẤN TƯỢNG BỞI CHẤT LƯỢNG”
Công ty cổ phần ABC Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io