Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Nhóm/ Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Mô tả công việc
- Thực hiện trực tiếp việc quản lý, chăm sóc khách hàng giao dịch chứng khoán tại Công ty: đặt lệnh, cung cấp thông tin thị trường, thực hiện Hợp đồng cung cấp nguồn khác hàng, theo dõi tính toán các khoản phí dịch vụ cung cấp nguồn khách hàng.
- Thực hiện trực tiếp các công việc liên quan đến sản ph...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Dịch vụ khách hàng

Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Trưởng Phòng Trưởng nhóm Ngân hàng Đầu tư

12/10/2017

Sinh Viên Thực Tập Môi Giới, Dịch Vụ Khách Hàng, Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

- Thực tập trong bộ phận Môi Giới  Dịch Vụ Khách Hàng, Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư
- Các công việc khác có liên quan
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
* Nơi làm việc
+ Tại Hội sở: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM.
+ CN Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Quận Đống Đa Quận 1 Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Thực tập Môi giới

12/10/2017

Cộng Tác Viên/ Nhân Viên Tập Sự Môi Giới

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

* Mô tả công việc
- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng;
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán;
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.
* Nơi làm việc
- Tại Hội sở: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM.CN
- Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- CN Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Cô...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Mới tốt nghiệp/ Thực tập

Chứng Khoán Ngân hàng Mới tốt nghiệp Thực tập

11/10/2017

Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh Môi Giới

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng;
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán;
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Quản lý điều hành

Chứng Khoán Trưởng Phòng Ngân hàng

29/09/2017

Trưởng Bộ Phận Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các kế hoạch của bộ phận theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng Quản trị tổng hợp góp phần mang lại hiệu quả hoạt động cho Công ty
- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp CNTT phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Chịu trách nhiệm quản lý, phân công hướng dẫn, giám sát các công...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Phần cứng Quận 3 Trưởng Phòng Phần mềm

29/09/2017

Trưởng Bộ Phận Tư Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

* Quản lý dự án:
- Tham gia vào Nhóm công tác thực hiện các dự án IB đã được cấp trên phân công như:
- Tư vấn thực hiện Cổ phần hóa trọn gói;
- Tư vấn định giá doanh nghiệp; Tư vấn phát hành chứng khoán;
-Tư vấn niêm yết chứng khoán;
- Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Tư vấn M&A; Tư vấn các vấn đề liên quan đế...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận 3 Trưởng Phòng Ngân hàng Chăm sóc khách hàng Dịch vụ khách hàng

29/09/2017

Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng.
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán.
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.
* Nơi làm việc
- Tại Hội sở: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM.
- CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- CN Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận Đống Đa Quận 1 Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Trưởng nhóm Ngân hàng Môi giới

29/09/2017

Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

- Tìm kiếm, phát triển, quản lý khách hàng.
- Tư vấn giao dịch đầu tư chứng khoán.
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện các dịch vụ tài chính, đặt lệnh.
* Nơi làm việc
- Tại Hội sở: Tầng 2-3 Tòa nhà 468 NTMK, Q 3, TP HCM.
- CN Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- CN Sài Gòn: 60-70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận Đống Đa Quận 1 Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Môi giới

29/09/2017

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh, Hà Nội

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

- Tham gia vào Nhóm công tác thực hiện các dự án IB đã được cấp trên phân công như: Tư vấn thực hiện Cổ phần hóa trọn gói; Tư vấn định giá doanh nghiệp;
- Tư vấn phát hành chứng khoán; Tư vấn niêm yết chứng khoán; Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Tư vấn M&A; Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị Công ...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư

Quận Đống Đa Quận 1 Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Ngân hàng Môi giới

29/09/2017

Chuyên Viên/ Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

* Mô tả công việc
- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc kiểm soát rủi ro theo từng thời kỳ cho từng bộ phận, đơn vị.
- Thực hiện hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty, quyết định của HĐTV, các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn của DAS tại các đơn vị, Bộ phận thông qua việc kiểm...

Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán, Ngân hàng/ Chứng khoán/ Đầu tư, Thư ký/ Hành chánh

Quận 3 Kiểm toán Chứng Khoán Ngân hàng

29/09/2017

Chuyên Viên/ Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm triển khai, vận hành các dịch vụ hệ thống mạng LAN, WAN, hệ thống máy chủ, tổng đài điện thoại, Camera quan sát tại sàn giao dịch,..
- Đảm bảo anh toàn và bảo mật thông tin hệ thống CNTT
- Đảm bảo việc vận hành hệ thống Core giao dịch và hệ thống bảng giá chứng khoán hoạt động ổn định
- Đảm bảo việc ...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Lập Trình Viên Phần cứng Quận 3 Phần mềm

29/09/2017

Trưởng Bộ Phận/ Trưởng Nhóm Phân Tích

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á - Hồ Chí Minh

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Thương lượng | Nhân viên

- Chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát việc thực hiện các báo cáo nghiên cứu, phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán, các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, các doanh nghiệp, nhận định thị trường hàng ngày theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ khác có liên quan.
- Xây dựng hệ...

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng/ Mạng

Quận 3 Tài chính Chứng Khoán Trưởng Phòng Trưởng nhóm Ngân hàng

29/09/2017

Thông tin công ty

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

Công Ty Chứng Khoán Ngân Hàng Đông Á

  • Website công ty: www.dag.vn
  • Số nhân viên: 25-99

DAS có trụ sở chính tại Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM, và có chi nhánh Hà Nội, chi nhánh SàiGòn. ĐÔNG Á cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp, dịch vụ chứng khoán chuyên biệt đáp ứng mọi yêu cầu cho tất cả khách hàng, từ doanh nghiệp quốc doanh tới các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, từ các nhà đầu tư là cá nhân cho đến các nhà đầu tư tổ chức. Đội ngũ nhân viên ĐÔNG Á giàu kinh nghiệm với kiến thức sâu rộng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán có thể trợ giúp hiệu quả khách hàng trong các quyết định quan trọng như môi giới mua bán chứng khoán, sáp nhập, mua bán, cổ phần hóa doanh nghiệp, tái cơ cấu tài chính và tối ưu hóa nguồn đầu tư. Các ý kiến được đưa ra dựa trên sự am hiểu sâu sắc về tình hình thị trường, xu hướng phát triển, môi trường nội bộ, môi trường kinh doanh, kết quả kinh doanh và tiềm năng phát triển của từng khách hàng. Cam kết hỗ trợ khách hàng thành công luôn được ĐÔNG Á coi là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Với phương châm hoạt động:“Đa dạng - Chính xác - Hiệu quả”, ĐÔNG Á luôn hướng tới và duy trì vị thế của một định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Với nhiều năm kinh nghiệm và đặc biệt là một thành viên của ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH ĐÔNG Á, ĐÔNG Á đã tạo ra được sự khác biệt cũng như luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ do ĐÔNG Á cung cấp.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-