Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

Công Ty CHR

Công Ty CHR

  • Số nhân viên: 100-499

CÔNG TY CHR LÀ CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ 100% NƯỚC NGOÀI CHỦ YẾU THÔNG QUA VIỆC NGHE GỌI ĐIỆN THỌA ĐỂ PHỤC VỤ CHO KHÁCH HÀNG VIỆT NAM.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-