Tìm thấy 1 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Chuyên Viên Kinh Doanh Bảo Hiểm

Công Ty Bảo Hiểm MIC Đà Nẵng - Đà Nẵng

Công Ty Bảo Hiểm MIC Đà Nẵng

Thương lượng | Nhân viên

- Thực hiện tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng
- Thực hiện các công việc: Thẩm định trước khi cấp đơn, tình hình thu nộp phí của khách hàng theo đúng quy định.
- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.
* Quyền lợi được hưởng
- Lương/thưởng hấp dẫn tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viê...

Tư vấn, Bảo hiểm, Bán hàng

Nhân Viên Kinh Doanh Quận Hải Châu Bảo hiểm

16/11/2017

Thông tin công ty

Công Ty Bảo Hiểm MIC Đà Nẵng

Công Ty Bảo Hiểm MIC Đà Nẵng

Công ty Bảo hiểm MIC Đà Nẵng

Địa chỉ: 161 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng

Lĩnh vực hoạt đồng: Bảo hiểm Phi Nhân Thọ

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-