Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Thông tin công ty

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998

Các cổ đông lớn hiện nay gồm:

-          Bưu điện Việt Nam

-          Tập đoàn Dongbu – có vốn hóa gần 40 tỷ USD tại Hàn Quốc

-          Công ty chứng khoán Vndirect – cổ đông chính là phía đối tác Mỹ

PTI thực hiện cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: bảo hiểm Xe cơ giới, bảo hiểm Con người, bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật, bảo hiểm Hàng Hải.

PTI Sài Gòn là một trong những đơn vị thành viên lớn nhất của PTI.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-