Tìm thấy 18 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

20/05/2019

CALL CENTER MANAGER

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/05/2019

NHÂN VIÊN CALL AGENT & CLAIM

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH MẢNG B2B

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/05/2019

CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

20/05/2019

LỄ TÂN

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Mới đi làm

20/05/2019

TRƯỞNG PHÒNG PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/05/2019

THỰC TẬP SINH

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Sinh viên/ Thực tập sinh

20/05/2019

Business Analyst

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên

17/05/2019

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

5,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Mới đi làm

17/05/2019

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/05/2019

Thông tin công ty

Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Sài Gòn

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998

Các cổ đông lớn hiện nay gồm:

-          Bưu điện Việt Nam

-          Tập đoàn Dongbu – có vốn hóa gần 40 tỷ USD tại Hàn Quốc

-          Công ty chứng khoán Vndirect – cổ đông chính là phía đối tác Mỹ

PTI thực hiện cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: bảo hiểm Xe cơ giới, bảo hiểm Con người, bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật, bảo hiểm Hàng Hải.

PTI Sài Gòn là một trong những đơn vị thành viên lớn nhất của PTI.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-