Tìm thấy 8 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

BrSE - Kỹ Sư Cầu Nối - CodeLovers Vietnam (Tiếng Nhật N2 Trở Lên)

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Làm việc trực tiếp với khách hàng Nhật: ghi nhận yêu cầu từ khách hàng, trao đổi, thương lượng với khách hàng và báo cáo về dự án.
- Cầu nối giữa khách hàng và team dự án.
- Quản lý dự án: lập kế hoạch, quyết định hướng phát triển, thiết kế hệ thống, triển khai, kiểm soát tiến độ, chủ động nắm thông tin tình hình dự ...

CNTT - Phần mềm, Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Quận Thanh Xuân IT Hà Nội Biên phiên dịch (tiếng Nhật) N2

08/12/2017

Python Developer

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ, phát triển ứng dụng
- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Lập Trình Viên Quận Thanh Xuân

07/12/2017

Senior Mobile Developer (iOS)

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile
- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án

CNTT - Phần mềm, CNTT - Phần cứng / Mạng

Quận Thanh Xuân iOS Phần mềm Hà Nội

04/12/2017

Web Developer (Ruby) - Lập Trình Viên Ruby On Rails - CodeLovers Vietnam

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ, phát triển ứng dụng
- Tham gia vào các dự án phát triển phần mềm của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án
* ĐÃI NGỘ:
- Thu nhập xứng đáng với năng lực và c...

CNTT - Phần mềm

Lập Trình Viên Quận Thanh Xuân Ruby

04/12/2017

Mobile Developer (Swift/Objective-C on iOS) - Lập Trình Viên IOS - CodeLovers Vietnam

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile
- Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án
* ĐÃI NGỘ:
- Thu nhập xứng đáng với ...

CNTT - Phần mềm

Quận Thanh Xuân iOS

04/12/2017

Chuyên Viên Marketing Online

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Cạnh tranh | Nhân viên

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các chiến dịch marketing, phát triển thương hiệu cho Công ty và các sản phẩm, dịch vụ của Công ty;
- Thực hiện các hoạt động liên quan tới nghiên cứu thị trường
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện các chiến dịch Marketing;
- Tham...

Quảng cáo / Khuyến mãi / Đối ngoại, Tiếp thị

Quận Thanh Xuân Tiếp thị trực tuyến (Marketing online)

04/12/2017

Web Developer (PHP) - Lập Trình Viên PHP - CodeLovers Vietnam

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Tham gia các dự án của công ty, đối tác là khách hàng Nhật Bản
- Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển web
- Tham gia vào các dự án phát triển dịch vụ web của công ty
- Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công của quản lý dự án
* ĐÃI NGỘ:
- Thu nhập xứng đáng với năng lực và cống...

CNTT - Phần cứng / Mạng

Quận Thanh Xuân PHP Developer

15/11/2017

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Ngành IT - Japanese Comtor (N2) - CodeLovers Vietnam

Codelovers Vietnam - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

- Biên phiên dịch các tài liệu, yêu cầu tiếng Nhật.
- Hỗ trợ đội dự án trong liên lạc và trao đổi với khách hàng Nhật, đồng nghiệp người Nhật.
* ĐÃI NGỘ:
- Triết lý nhân sự chủ đạo của CodeLovers Vietnam
+ We will not give you responsibilities:
+ You will have to take responsibilities.
+ We will not respect your aptitu...

Biên phiên dịch (tiếng Nhật)

Tiếng Nhật Phiên Dịch Quận Thanh Xuân IT Tiếng Nhật N2

10/11/2017

Thông tin công ty

Codelovers Vietnam

Codelovers Vietnam

Công ty CP CodeLovers Vietnam hoạt động trong lĩnh vực IT/ICT với thị trường Nhật Bản là chủ đạo.
Các dịch vụ chính:
1) Gia công phát triển phần mềm dưới hình thức labo (Offshore Development Center - ODC). Lĩnh vực tham gia là:
- Phát triển các dịch vụ trên nền tảng Internet: web-solution (cloud); mobile-solution (iOS/Android).
- Phát triển và triển khai các hệ thống nghiệp vụ (IT-outsourcing).
- Gia công và phân phối Google Add-On cho doanh nghiệp.
2) Dịch vụ chuyên gia hệ thống (System engineering Service - SES)
- Kỹ sư hệ thống onsite (System engineering).
- Tư vấn thiết kế hệ thống, quản lý dự án IT.
3) Nghiên cứu phát triển công nghệ và dịch vụ mới
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm ICT/IoT trên nền tảng: Raspberry, Hololens(VR), MQTT, nodeJs, Openfire etc
- Phát triển prototype các product nhằm triển khai như một dịch vụ của công ty.
Các mảng kỹ thuật và lĩnh vực trọng tâm:
- Ngôn ngữ và nền tảng: Swift, Java, PHP, Ruby, JS, .NET, Nodejs, iOS, LINUX, AWS.
- Messaging platform: MQTT/ Openfire; SNS chat-bot: FB/TW/LINE.
- IoT/ICT platform: Raspberry, Arduino etc.
- Big-data, machine learning (Nghiên cứu dựa trên nền tảng mở: WEKA, Hadoop).
- Ứng dụng open search engine: elasticsearch, Solr etc
- Các kỹ thuật VR/AR: Hololens, Unity3D.
Sứ mệnh:
- Cung cấp dịch vụ phát triển Offshore tin cậy, uy tín cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
- Xây dựng mối quan hệ Win-Win với các doanh nghiệp Nhật Bản, đem lại các Internet service có giá trị với xã hội.
- Tạo dựng một nền văn hoá doanh nghiệp độc lập, dựa trên sự giao thoa văn hoá Nhật - Việt.
- Chú trọng đào tạo con người không chỉ về mặt kỹ thuật, mà còn cả tiếng Nhật, business manner và các kỹ năng mềm.
- Mục tiêu phấn đấu trở thành một doanh nghiệp có sức lan toả về tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp.
Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên nhiệt tình, có tính sáng tạo cao và tài năng để gia nhập đội ngũ nhân sự chủ chốt của công ty.
Chúng tôi cần:
- Bạn có những ước mơ, dự định cho tương lai.
- Bạn biết diễn đạt nhưng cũng biết lắng nghe.
- Bạn lạc quan và có những suy nghĩ xây dựng.
♥ Đó là tại sao chúng tôi tên: CodeLovers! ♥

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-