Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CƠ SỞ HÀNG HUY

CƠ SỞ HÀNG HUY

  • Số nhân viên: 25-99

- Chuyên kinh doanh sản xuất thực phẩm

- Địa chỉ: Ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-