Tìm thấy 30 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

QC Leader

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/09/2017

Production Leader

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

14/09/2017

Technical Support Executive - 11178

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM - Bắc Ninh

16,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

13/09/2017

Sales Engineer Manager

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM - Hà Nội

16,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

30/08/2017

Thông tin công ty

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI- CÔNG TY TNHH REERACOEN VIETNAM

REERACOEN is the global brand of Neo Career Group, Japan’s recruitment services company. As a mother company, Neo-Career, is one of the fastest growing companies in Japan. We hire more than 2,000 employees in the world and have opened more than 40 branches in Japan and 16 branches in other Asian countries.
In Vietnam, we are starting to open Human Resource Business from Sep 2016 : https://www.reeracoen.com.vn/
In Japan: https://www.neo-career.co.jp/english/

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-