Tìm thấy 12 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Kho

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên
28/10/2019

Quản lý An Toàn Lao Động

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
25/10/2019

Thông tin công ty

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM

CHI NHÁNH LONG BÌNH- CTY TNHH OLAM VIỆT NAM

Olam International is a leading global integrated supply chain manager with a portfolio of 20 agricultural products and food spices (Pepper/Nutmeg/Other spices...). Established 22 years ago at many countries in the world, we have a direct presence in 65 countries.

Being one branch of Olam Internation, OLAM Bien Hoa - located at E05, Loteco IP, Bien Hoa, Dong Nai manufactures pepper and other spices ( Nutmeg/Cassia/ Ginger) to export to many, many countries in Europe/ Asia and other countries in around the world.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-