Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

CHI NHÁNH HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN DONG SHOP SUN

Tuyển dụng số lượng lớn nhân viên cho chi nhánh mới mở tại các quận trong thành phố HCM . Là công ty Tài Chính nơi làm việc của hơn 150 nhân viên trẻ và các chuyên gia quản lý người Nhật Bản. Công ty đang trên đà phát triển với 25 Chi Nhánh trong năm 2017 và đang mở rộng kinh doanh các lĩnh vực khác. Hoạt động với phương châm mang lại sự tiện ích và thịnh vượng cho người dân Việt Nam.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-