CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 8 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Biên Tập Viên (Cộng Tác Viên)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

17/02/2017

Nhân Viên Tuyển Dụng ( Lĩnh vực IT)

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Tuyển Dụng ( Lĩnh vực IT)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

NV Tuyển Dụng (Tiếng Nhật N3)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Tuyển Dụng

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Sale Admin (Hà Nội)

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Sale Admin

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Nhân Viên Kinh Doanh

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

13/02/2017

Thông tin

  • Bất cứ ứng viên nào cũng mong muốn hồ sơ của mình thật chuyên nghiệp, thể hiện hình ảnh bản thân một cách nổi bật nhất. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cách sử dụng từ ngữ của mình để tránh việc CV bị loại bỏ một cách oan uổng. CareerLink.vn sẽ chia sẻ cùng bạn tám từ và cụm từ bạn không nên sử dụng trong hồ sơ của mình.

Nơi làm việc

  • Ho Chi Minh Office 5 công việc

    Phòng 302, 270-272 Cộng Hòa, P.13,Hồ Chí Minh, Việt Nam