CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 8 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Sale Admin (Hà Nội)

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

26/07/2016

NV Tuyển Dụng (Tiếng Nhật N3)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

25/07/2016

Nhân Viên Tuyển Dụng

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

25/07/2016

Nhân Viên Tuyển Dụng ( Lĩnh vực IT)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

25/07/2016

Nhân Viên Tuyển Dụng ( Lĩnh vực IT)

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

25/07/2016

Nhân Viên SEO

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/07/2016

Nhân Viên Sale Admin

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

22/07/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

22/07/2016

Thông tin

  • Dành cho những bạn sinh viên thích làm việc trong các công ty Nhật :D

Nơi làm việc

  • Ho Chi Minh Office 5 công việc

    Phòng 302, 270-272 Cộng Hòa, P.13,Hồ Chí Minh, Việt Nam