CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 8 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Tư Vấn Viên (Tiếng Anh)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

24-11-2015

Nhân Viên Tuyển Dụng

CareerLink - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

24-11-2015

Nhân Viên Tuyển Dụng

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

24-11-2015

NV Tuyển Dụng (Tiếng Nhật N2 - N3)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

24-11-2015

NV Tuyển Dụng (Tiếng Nhật N2 - N3)

CareerLink - Hà Nội

350USD - 500USD | Nhân viên

24-11-2015

Nhân Viên Kinh Doanh

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12-11-2015

Tư Vấn Viên (Tiếng Việt)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12-11-2015

Tư Vấn Viên

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

12-11-2015

Thông tin

  • Tuyển dụng, tìm kiếm việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Dầu Khí – CTCP (PV Engineering) https://www.careerlink.vn/viec-lam-cua/tong-cong-ty-tu-van-thiet-ke-dau-khi-%E2%80%93-ctcp-pv-engineering/123877

Nơi làm việc

  • Ha Noi Office 2 công việc

    Phòng 307, 23 Láng Hạ, Quận Ba Đình,Hà Nội, Việt Nam

  • Ho Chi Minh Office 6 công việc

    Phòng 302, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình,Hồ Chí Minh, Việt Nam