CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Đọc thêm Đóng


Tìm thấy 4 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Sale Admin

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2016

Nhân Viên Kinh Doanh

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2016

Nhân Viên Kiểm Tra Dữ Liệu (Tiếng Anh)

CareerLink - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

21/05/2016

NV Tuyển Dụng (Tiếng Nhật N2 - N3)

CareerLink - Hà Nội

350USD - 500USD | Nhân viên

16/05/2016

Thông tin

  • Lãnh đạo thì cần những tố chất gì?

Nơi làm việc

  • Ho Chi Minh Office 3 công việc

    Phòng 302, 270-272 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình,Hồ Chí Minh, Việt Nam