Tìm thấy 709 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Nhân Viên Kinh Doanh (KCN Phố Nối A, Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 7,500,000VNĐ | Nhân viên

06/08/2018

Sales Staff (Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 22,000,000VNĐ | Nhân viên

06/08/2018

Sales Support Staff (Quang Minh IZ, Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

800USD - 1,200USD | Nhân viên

06/08/2018

General Affair Assistant Manager (Quang Minh IP, Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

06/08/2018

Kỹ Sư Bán Hàng ( Tiếng Nhật N3 ~ N2 )

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 650USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/08/2018

QA Staff (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

06/08/2018

QS Staff - English (Binh Duong)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

06/08/2018

QA/QC Leader (Steel - VSIP 1, Binh Duong)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/08/2018

Trưởng Phòng Tiền Lương & Phúc Lợi

CareerLink’s Client - Đồng Nai

30,000,000VNĐ - 40,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

06/08/2018

IT Project Leader (Đà Nẵng)

CareerLink’s Client - Đà Nẵng

1,000USD - 2,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

06/08/2018

Production Manager (SMT - English)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng

06/08/2018

Trợ Lý Kế Toán - Thuế

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

06/08/2018

Sales Staff (logistics)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

400USD - 600USD | Nhân viên

06/08/2018

Kỹ Sư SMT - Tiếng Nhật N3 (KCN Long Đức)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

700USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/08/2018

Kaizen Engineer (Tiếng Anh/ Nhật - Bình Dương )

CareerLink’s Client - Bình Dương

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

06/08/2018

Production Control Assistant Manager - Long Thành (Tiếng Anh)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

750USD - 850USD | Quản lý / Trưởng phòng

06/08/2018

Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí - Tiếng Nhật N4 (Nhơn Trạch)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

10,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05/08/2018

Electrical CAD Designer (HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

05/08/2018

3D CAD Piping Designer (HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

05/08/2018

Sales Staff (Carton)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

05/08/2018

QA Leader - Thuận An, Bình Dương (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

600USD - 800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

05/08/2018

Senior PHP Developer

CareerLink’s Client - Đà Nẵng, Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

05/08/2018

Embedded System Engineer (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 5,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05/08/2018

Application Engineer (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

3,000USD - 5,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

05/08/2018

Finance Assistant Manager (AMATA IP, Dong Nai)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

04/08/2018

Trưởng Nhóm/ Nhân Viên Kinh Doanh (Khoáng Sản)

CareerLink’s Client - Hà Nội

700USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

04/08/2018

Service Engineer (Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

600USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

04/08/2018

Quản Lý Kho (Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

04/08/2018

Accounting Staff (Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

400USD - 550USD | Nhân viên

04/08/2018

Thông tin công ty

CareerLink’s Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-