Tìm thấy 870 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

IT Project Manager (Tiếng Anh/ Nhật)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/04/2019

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất (KCN Thăng Long 2)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Admin Staff (English - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

16,000,000VNĐ - 24,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

HR&GA Manager (English - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/04/2019

Material Control Staff (Thang Long 2 IZ)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

QA Technician (Thang Long 2 IZ)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Production Supervisor (Thang Long 2 IZ)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2019

Nhân Viên Sản Xuất (Hưng Yên)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

17/04/2019

Import and Export Manager (Thang Long 2 IZ)

CareerLink’s Client - Hưng Yên

35,000,000VNĐ - 45,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17/04/2019

Inventory Manager (Tien Son IZ)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

1,000USD - 1,300USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/04/2019

Purchasing Manager (Bac Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

1,500USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/04/2019

General Affairs Staff (Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

18,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Planning Executive (English- Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,200USD - 1,500USD | Nhân viên

17/04/2019

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung (KCN Đồng Văn 2)

CareerLink’s Client - Hà Nam

9,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Sale Out Staff (Vsip Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Hơn 500USD | Nhân viên

17/04/2019

Kaizen Supervisor (Noi Bai IZ - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

650USD - 750USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2019

QA Supervisor (KCN Nội Bài - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2019

Quản Lý Bộ Phận Sản Xuất (KCN Nam Sách- Hải Dương)

CareerLink’s Client - Hải Dương

700USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

17/04/2019

Quản Lý Kho (KCN Tràng Duệ - Hải Phòng)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

1,000USD - 1,300USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2019

Firefighting Assistant Supervisor

CareerLink’s Client - Hà Nội

Hơn 10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2019

Giám Sát Sản Xuất (KCN Nội Bài- Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

700USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/04/2019

GA Staff (N4 - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

7,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Nhân Viên XNK (Tiếng Nhật - Nội thành Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

11,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Thư ký (English & Japanese - Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

600USD - 1,000USD | Nhân viên

17/04/2019

Legal Senior Staff (Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên

17/04/2019

Giám Sát Công Trình

CareerLink’s Client - Hưng Yên

Thương lượng | Nhân viên

17/04/2019

Nhân Viên Kho - Nam (Thủ Đức)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 7,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Korean Business Leader (Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

10,000,000VNĐ - 17,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Korean Business Staff (Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên

17/04/2019

Thông tin công ty

CareerLink’s Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-