Tìm thấy 705 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Quản lý may mặc - Tiếng Nhật - Long Đức, Đồng Nai

CareerLink’s Client - Đồng Nai

700USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/01/2019

Sales Executive (lighting fixtures)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

17/01/2019

Sales Engineer (Quận 2 - HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

600USD - 1,000USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

17/01/2019

Equipment Manager (Real Estate - English - HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/01/2019

QS Staff - English (Binh Duong)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên

17/01/2019

Site Electrical Technician - HCM

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

18,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

17/01/2019

Sales Manager - IT (Tiếng Nhật + Anh) - HCM

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/01/2019

Nhân Viên Kinh Doanh (VP Du học) - Tiếng Nhật - HCM

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

450USD - 1,000USD | Trưởng nhóm / Giám sát

17/01/2019

HVAC Manager (English - District 2)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

17/01/2019

Import-Export Staff (Hoa Khanh IP, Danang)

CareerLink’s Client - Đà Nẵng

Hơn 9,000,000VNĐ | Nhân viên

17/01/2019

Trưởng Phòng Bảo Trì (Thủ Đức - HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

17/01/2019

HR Supervisor - Quận 9 (Anh Hoặc Nhật)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/01/2019

Quản Lý Kho (Nam Định)

CareerLink’s Client - Nam Định

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

17/01/2019

Thông tin công ty

CareerLink’s Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-