Tìm thấy 659 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Chemical Technical Sales Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Brand Management (FMCG)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Technical Service Manager

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Quản Lý Cửa Hàng (Hà Nội - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 600USD | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

General Accountant (KCN Amata)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Hơn 500USD | Nhân viên

25/02/2017

Nhân Viên Vận Hành Máy In Gallus (Nam)

CareerLink’s Client - Bình Dương

7,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

25/02/2017

Nhân Viên Pha Mực (Nam)

CareerLink’s Client - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

25/02/2017

Sale Engineer( Electronics products)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

25/02/2017

Trưởng Phòng CSR

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,000USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

25/02/2017

QC Manager

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

24/02/2017

QC Staff

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

24/02/2017

Assistant Sales Manager ( English – IT field )

CareerLink’s Client - Hà Nội

19,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

24/02/2017

Senior Sales Executive ( Both Japanese and English )

CareerLink’s Client - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 19,000,000VNĐ | Nhân viên

24/02/2017

Kỹ Sư Công Nghệ Đúc (CAE - Hà Nội)

CareerLink’s Client - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

24/02/2017

Salesforce Leader

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Trưởng nhóm / Giám sát

24/02/2017

Sales Executive

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên

24/02/2017

Thông tin công ty

CareerLink’s Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-