Tìm thấy 701 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

CNC Machining & NC Machine Engineer Chief/Manager (Japanese - VSIP Bắc Ninh)

CareerLink’s Client - Bắc Ninh

15,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

21/08/2018

HR&GA Manager (Tiếng Nhật - KCN Nội Bài)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

21/08/2018

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật N2 - Quận 7

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

7,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên

21/08/2018

Lead Accountant Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

800USD - 900USD | Trưởng nhóm / Giám sát

21/08/2018

Accounting Staff (Hai Phong)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

10,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

21/08/2018

International Sales (Thuận An, Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

18,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Nhân viên

21/08/2018

FRP Leader - Vsip 2A (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

10,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

21/08/2018

QC Leader/Supervisor - Shift working (Food, Amata IP)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

12,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Nhật) - Quận 2

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

11,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên

20/08/2018

Production Team Leader - Quận 9 (Nhật Hoặc Anh)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

800USD - 1,100USD | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

QA/QC Manager - Tiếng Nhật N2 (HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

20/08/2018

Accountant Staff (Sóng Thần II- Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên

20/08/2018

Phó Giám Đốc Nhà Máy - Gỗ (Bến Lức, Long An)

CareerLink’s Client - Long An

20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

20/08/2018

Purchasing Staff (Ha Noi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

800USD - 1,200USD | Nhân viên

20/08/2018

Accounting cum Admin Staff

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ | Nhân viên

20/08/2018

Phiên Dịch Tiếng Hoa (Bến Lức, Long An)

CareerLink’s Client - Long An

Thương lượng | Mới đi làm

20/08/2018

Equipment Engineering Leader

CareerLink’s Client - Hà Nội

7,400,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Assembly Leader

CareerLink’s Client - Hà Nội

7,400,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Facility Leader

CareerLink’s Client - Hà Nội

7,400,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

20/08/2018

Merchandiser

CareerLink’s Client - Hà Nội

13,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên

20/08/2018

Thông tin công ty

CareerLink’s Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-