Tìm thấy 742 công việc đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Trưởng Bộ Phận Shipping- Tiếng Anh - Binh Duong

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

28/04/2017

Chief Financial Officer

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

3,000USD - 5,000USD | Quản lý cấp cao

28/04/2017

Sales Manager (Binh Duong)

CareerLink’s Client - Bình Dương

800USD - 1,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Biên Dịch Tiếng Nhật N3 (Nhơn Trạch - Đồng Nai)

CareerLink’s Client - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 12,000,000VNĐ | Nhân viên

28/04/2017

General Accountant (VSIP II, Binh Duong)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên

28/04/2017

Quản Lý Dự Án (M&E)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Chemical Technical Sales Manager

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Quản Lý Cửa Hàng (Hà Nội - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hà Nội

400USD - 600USD | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Nhân Viên Pha Mực (Nam)

CareerLink’s Client - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

28/04/2017

Sale Engineer( Electronics products)

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,700USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư

28/04/2017

Trưởng Phòng CSR

CareerLink’s Client - Hà Nội

1,000USD - 2,000USD | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

Trưởng Phòng Sản Xuất (Hải Phòng - Tiếng Nhật)

CareerLink’s Client - Hải Phòng

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng

28/04/2017

QC Staff

CareerLink’s Client - Đồng Nai

Thương lượng | Nhân viên

27/04/2017

Thông tin công ty

CareerLink’s Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-