Tìm thấy 614 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Spinning Technical Engineer (Dist 1 - HCM)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/01/2020

Accounting Staff (Tiếng Hoa - Anh)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
20/01/2020

Accounting cum Admin Staff

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
20/01/2020

Structural Engineer (Manager level) - English (Hanoi)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/01/2020

Senior Structural Engineer - English (Hanoi)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/01/2020

M&A Manager - English (Hanoi)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Nhân viên
20/01/2020

Interpreter cum GA Staff (English, Vsip II - A, Binh Duong)

CareerLink's Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Phó Phòng Đóng Gói - Vsip 1 (Nhật hoặc Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

25,000,000VNĐ - 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Trưởng Nhóm Sản Xuất - Vsip 1 (Tiếng Anh)

CareerLink's Client - Bình Dương

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

Nhân Viên QC - Vsip 1 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink’s Client - Bình Dương

8,000,000VNĐ - 9,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Kế Toán Trưởng (Cần Thơ)

CareerLink's Client - Cần Thơ

Hơn 30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Production Chief - Quận 9 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

Nhân Viên QA - Quận 9 (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Nhân Viên Kế Toán - Bình Chánh (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Sales Assistant (Phu Nhuan - Chinese speaking)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

12,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Sales Engineer (HVAC) - District 1

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
20/01/2020

Sales Staff (Electrics - Lighting) - District 2

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 16,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Sales Staff (Tiếng Anh/ Nhật/ Hoa)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

Sales Manager - Tiếng Nhật + Hoa - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh, Hưng Yên

30,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Chief Accountant (KCN An Tây- Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Customer Service Staff (Vsip II A, Bình Dương)

CareerLink's Client - Bình Dương

11,000,000VNĐ - 13,000,000VNĐ | Nhân viên
20/01/2020

IT Tester (English - Bac Tu Liem)

CareerLink's Client - Hà Nội

700USD - 1,100USD | Nhân viên
20/01/2020

QC Leader (Vsip Bắc Ninh)

CareerLink's Client - Bắc Ninh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

IT Team Leader - N4 (Quận 1)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,200USD | Trưởng nhóm / Giám sát
20/01/2020

Sales Staff (logistics)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

400USD - 600USD | Nhân viên
20/01/2020

Giám Sát Công Trình - Sơn (Thuận An - Bình Dương)

CareerLink’s Client - Bình Dương

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
20/01/2020

Kỹ Sư Phần Mềm (N2- Làm ở Nhật)

CareerLink’s Client - Nhật Bản

Thương lượng | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
20/01/2020

Thông tin công ty

CareerLink's Client

CareerLink's Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-