Tìm thấy 381 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Production Supervisor - English (Long Thanh, Dong Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/01/2021

Nhân Viên Sales (Mảng Thực Phẩm)- Quận 1 HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
26/01/2021

Trưởng/ Phó Phòng Chất Lượng - Long Thành (Tiếng Nhật N3 + Anh)

CareerLink's Client - Đồng Nai

20,000,000VNĐ - 25,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/01/2021

QS Staff - English (Binh Duong)

CareerLink’s Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
26/01/2021

Sales Manager ( Xây dựng) Tiếng Nhật - Quận 2

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,500USD | Quản lý / Trưởng phòng
26/01/2021

Sales Engineer (Xây Dựng)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
26/01/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất (Nam - Hà Nội)

CareerLink's Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
26/01/2021

Import Export Leader (KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

17,000,000VNĐ - 18,000,000VNĐ | Nhân viên
26/01/2021

QAC Assistant Manager (English - Hai Phong)

CareerLink's Client - Hải Phòng

1,200USD - 1,400USD | Trưởng nhóm / Giám sát
26/01/2021

Technical Manager (Hanoi)

CareerLink’s Client - Hà Nội

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
26/01/2021

Chuyên Viên Điều Phối Sản Xuất (KCN Nam Sách)

CareerLink's Client - Hải Dương

13,000,000VNĐ - 14,000,000VNĐ | Nhân viên
26/01/2021

Contract Engineer (English - Hanoi)

CareerLink's Client - Hà Nội

2,000USD - 2,600USD | Nhân viên
26/01/2021

Cố Vấn Đập Thủy Lợi (English - Hanoi)

CareerLink's Client - Hà Nội

2,000USD - 2,500USD | Nhân viên
26/01/2021

Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng - KCN Amata (Tiếng Nhật N3)

CareerLink's Client - Đồng Nai

15,000,000VNĐ - 20,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng
26/01/2021

Nhân Viên Kinh Doanh (Long Thành)

CareerLink's Client - Đồng Nai

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên
26/01/2021

QC Supervisor - Tiếng Nhật (Đồng Nai)

CareerLink's Client - Đồng Nai

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát
26/01/2021

Movie Editor Manager - Tiếng Nhật - Quận 3

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Quản lý / Trưởng phòng
26/01/2021

QA/Tester Leader (Tiếng Nhật - Hà Nội/Đà Nẵng)

CareerLink's Client - Đà Nẵng, Hà Nội

750USD - 1,200USD | Trưởng nhóm / Giám sát
26/01/2021

Kĩ sư Thiết kế - Tiếng Nhật - Quận 1 ( Điện - HVAC )

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

1,000USD - 1,200USD | Kỹ thuật viên/Kỹ sư
26/01/2021

Sales Staff (Plastics) - English - HCM

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Nhân viên
26/01/2021

Operation Staff (English) - District 12 (HCMC)

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

9,000,000VNĐ - 11,000,000VNĐ | Nhân viên
25/01/2021

HR-GA Leader (Tiếng Anh) - Quận 9

CareerLink's Client - Hồ Chí Minh

25,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát
25/01/2021

Thông tin công ty

CareerLink's Client

CareerLink's Client

  • Số nhân viên: 25-99

These jobs are Careerlink's Client jobs

CareerLink Vietnam is one of Vietnam’s most successful recruitment agencies, supplying high quality personnel to hundreds of companies. Currently more than 500 companies use the Executive Search service and over 10,000 companies are always committed to use our web recruiting services.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io