Tìm thấy 21 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Mobile Developer

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

1,000USD | Nhân viên

25/03/2019

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

500USD - 700USD | Nhân viên

22/03/2019

KỸ SƯ THIẾT KẾ - QUẬN 7

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

10,000,000VNĐ | Nhân viên

22/03/2019

NHÂN VIÊN TELESALES - QUẬN 1

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

22/03/2019

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NỮ (QUẬN 1 - N3)

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

6,000,000VNĐ - 8,000,000VNĐ | Nhân viên

22/03/2019

R&D SENIOR ENGINEER (Tiếng Anh /Tiếng Nhật)

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

15/03/2019

R&D TEAM LEADER (Tiếng Nhật N3 ~)

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

23,000,000VNĐ | Quản lý / Trưởng phòng

12/03/2019

PRODUCTION TECHNOLOGY CHIEF (Tiếng Nhật N3)

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

12/03/2019

AUTOMATION TEAM LEADER (Tiếng Nhật N2)

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

23,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

06/03/2019

QA MANAGER (Tiếng Nhật N2~)

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hồ Chí Minh

Thương lượng | Trưởng nhóm / Giám sát

06/03/2019

SALE LEADER - TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH- HÀ NỘI

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hà Nội

12,000,000VNĐ - 15,000,000VNĐ | Trưởng nhóm / Giám sát

06/03/2019

SALE - HÀ NỘI

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Nhân viên

25/02/2019

SALE STAFF - NHÂN VIÊN KINH DOANH - HÀ NỘI

AZ STAFF VN INC CO.,LTD - Hà Nội

8,000,000VNĐ - 10,000,000VNĐ | Mới đi làm

25/02/2019

Thông tin công ty

AZ STAFF VN INC CO.,LTD

AZ STAFF VN INC CO.,LTD

  • Số nhân viên: 10-24

人材供給を専門とする会社

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-