Tìm thấy 3 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Accounting Staff

Astee Horie VN Co., ltd - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

12/12/2018

R & D Staff ( Japanese or English )

Astee Horie VN Co., ltd - Bình Dương

Thương lượng | Nhân viên

05/12/2018

Thông tin công ty

Astee Horie VN Co., ltd

Astee Horie VN Co., ltd

  • Số nhân viên: 100-499
Công ty chúng tôi là 100% vốn của Nhật Bản. Sản phẩm của chúng tôi dùng để làm lớp nhựa bóng in chìm kỹ thuật ASSY và sơn nhựa / In Chìm / In ấn / ASSY

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-