Tìm thấy 4 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

R & D Staff ( Japanese or English )

Astee Horie VN Co., ltd - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

23/05/2018

Production Staff ( Japanese or English )

Astee Horie VN Co., ltd - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

23/05/2018

QC staff ( Japanese or English )

Astee Horie VN Co., ltd - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

23/05/2018

Marketing Staff ( Japanese or English )

Astee Horie VN Co., ltd - Bình Dương

Thương lượng | Mới đi làm

23/05/2018

Thông tin công ty

Astee Horie VN Co., ltd

  • Số nhân viên: 100-499
Công ty chúng tôi là 100% vốn của Nhật Bản. Sản phẩm của chúng tôi dùng để làm lớp nhựa bóng in chìm kỹ thuật ASSY và sơn nhựa / In Chìm / In ấn / ASSY

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-