Tìm thấy 0 việc làm đáp ứng yêu cầu tìm kiếm của bạn:

Bạn vui lòng:

  • Đăng ký thông báo việc làm
  • Chọn tiêu chí tìm khác

Thông tin công ty

American International School Vietnam

American International School Vietnam

American International School (AISVN) is an international school in Ho Chi Minh City, Vietnam, offering an American-based curriculum for grades PK to 12. AISVN guides students to develop their human integrity and intellect in order to become global citizens while sustaining their cultural heritage. Every student at AISVN will be prepared to excel in, productively navigate through, and provide leadership for our rapidly changing, multicultural and global community.

Sửa yêu cầu tìm việc làm

-

VietCV.io