UI Engineer – Kỹ Sư UI

Noble House Home Furnishings LLC - Rep Office in Da Nang


Mô tả chi tiết công việc

Chủ yếu chịu trách nhiệm về thiết kế giao diện người dùng và thiết kế tương tác của các hệ thống và ứng dụng ERP của công ty. Theo yêu cầu kinh doanh, cung cấp trải nghiệm tương tác thân thiện với người dùng cho các phòng ban kinh doanh. Theo mô hình kinh doanh của công ty, đảm bảo rằng phong cách giao diện người dùng của các hệ thống ERP được sử dụng trong công ty là nhất quán

The post is mainly responsible for the UI design and interaction design of company ERP systems and APPs. According to the business requirements, provide the user-friendly interaction experience to the business departments. According to company business, ensure that the UI style of ERP systems used in the company is consistent.

- Chịu trách nhiệm về thiết kế giao diện người dùng của các hệ thống ERP và các ứng dụng (Android và IOS).
- Be responsible for the UI design of ERP systems and APPs (Android and IOS).

- Theo yêu cầu, thiết kế độ trung thực thấp và nguyên mẫu UI độ trung thực cao.
- According to the requirements, design low fidelity and high fidelity UI prototypes.

- Nhất quán UI phù hợp của các hệ thống ERP được sử dụng trong công ty.
- Keep the consistent UI style of ERP systems used in the company.

- Thiết kế các yếu tố giao diện người dùng của các hệ thống ERP. Thiết kế và kiểm soát phong cách UI tổng thể và các hiệu ứng hình ảnh.
- Design the UI elements of ERP systems. Design and control the overall UI style and the visual effects.

- Thúc đẩy thiết kế sáng tạo, bao gồm các biểu tượng giao diện người dùng, phương pháp tương tác, v.v. và hoàn thành tất cả công việc thiết kế độc lập
- Promote the innovative design, including the UI icons, interactive methods, etc., and complete all design work independently.

- Giao tiếp và làm việc với người quản lý sản phẩm và nhà phát triển sản phẩm để đạt được thiết kế nội dung trực quan và cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Communicate and work with the product manager and product developers to achieve the visual content design and improve the user experience.

- Tham gia vào việc lập kế hoạch sản phẩm và lập kế hoạch chiến lược chức năng, và cung cấp các giải pháp trực quan khả thi từ một quan điểm chuyên nghiệp.
- Participate in the product planning and functional strategy planning, and provide the feasible visual solutions from a professional point of view.

- Theo dõi quá trình lặp lại dự án, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện người dùng.
- Follow up the project iteration, optimize the user experience and UI design.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Hơn hai năm kinh nghiệm làm việc có liên quan của thiết kế giao diện người dùng (hệ thống, APPS, biểu tượng, Logo, v.v.)
- More than two years relevant working experience of UI design (systems, APPS, icon, Logo, etc.).

- Thành thạo trong các phần mềm thiết kế, như Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, v.v.
- Proficient in design softwares, such as Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, etc.

- Có sự hiểu biết cơ bản về nghiên cứu người dùng và thiết kế tương tác. Hiểu thiết kế trực quan từ góc độ trải nghiệm người dùng và hiểu tác động của thiết kế trực quan trên dữ liệu sản phẩm.
- Have the basic understanding of user research and interactive design. Understand the visual design from the perspective of user experience, and understand the impact of visual design on product data.

- Chú ý đến công nghệ Internet, có ý thức về xu hướng thiết kế và có khả năng đổi mới tuyệt vời.
- Pay close attention to the Internet technology, have a keen sense of design trends, and have excellent innovation ability.

- Biết về HTML5 + CSS3 kiến ​​thức liên quan. Hãy cởi mở để học hỏi.
- Know about HTML5+CSS3 related knowledge. Be open to learn.

- Với tinh thần trách nhiệm và tinh thần đồng đội, khả năng giao tiếp tốt và ý thức phục vụ.
- With the sense of responsibility and team spirit, good communication ability and service consciousness.

- Với khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề một cách độc lập, khả năng xử lý nhanh chóng các trường hợp khẩn cấp.
- With the ability to analyze and solve the problems independently, ability to deal with emergencies quickly.

- Tốt về nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh được ưu tiên.
- Being good at English listening, speaking, reading and writing is preferred.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến.
    - Interested candidates please send your application via online.

  • Tên liên hệ: Ms. Ivy
  • Địa chỉ: Lô số 4, đường Mộc Sơn 2, khu dân cư làng đá mỹ nghệ Non Nước, phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
29/05/2018
Ngày hết hạn:
28/06/2018

Tags

Photoshop Quận Ngũ Hành Sơn Phần mềm Nhân viên IT HTML5 IT Developer IT UI Designer Đà Nẵng

Noble House Home Furnishings LLC - Rep Office in Da Nang
  • Số nhân viên: 25-99
  • Tên liên hệ: Ms. Ivy

Noble House Home Furnishings LLC – Representative Office in Da Nang is a Procurement Office located in Da Nang, Viet Nam.  Our head office is located in USA and we are working under China Office. We specialize in managing factory partnerships, supply chain, logistics, distribution, and sales of our company’s products across the world. Our company consists of around 190 staffs in Viet Nam and China, more than 150 staffs in USA; due to rapid growth and expansion, we expect that number to reach 230 by end of 2017.  We are a team of passionate, innovative individuals who work as a team to adapt to both the changing marketplace and challenges brought by growth.  People are the lifeblood of any organization; as Permaisuri has grown, we have made a conscious decision to put People first, giving them opportunities to grow and succeed in their careers with us. 

The reason for implementing this role is to meet the rapid development in order and samples with strict request of making high quality products

Vision for this role is to control the quality the products good enough to meet the request from customer in USA.

 We are looking for UI Engineer  - Chúng tôi tìm kiếm Kỹ sư UI

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>