Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự (HR-GA Manager)

CÔNG TY TNHH NISSHIN SEIFUN VIỆT NAM


Mô tả chi tiết công việc

* Vai trò :
- Đảm bảo các hoạt động Hành chánh Nhân sự trong công ty tuân thủ theo quy định của Luật Việt Nam.
- Phát triển chính sách, chỉ đạo và điều phối các hoạt động nhân sự như tuyển dụng, chế độ lương, quan hệ lao động, phúc lợi, tập huấn và hướng dẫn nhân viên.
* Công việc phụ trách
- Sắp xếp và kiểm soát các hoạt động hàng ngày của bộ phận Hành chính- Nhân sự-ATVSLĐ
- Quản lý công việc của các nhân viên Hành chính- Nhân sự-ATVSLĐ
- Chịu trách nhiệm soạn thảo, chỉnh sửa, cập nhật, thực hiện Nội quy công ty và đảm bảo tất cả các quy định tuân thủ theo Luật.
- Chế độ lương và phúc lợi: xây dựng và thực hiện hệ thống lương phúc lợi hấp dẫn.
- Tuyển dụng: Tập hợp, tìm kiếm các ứng viên phù hợp.
- Đào tạo và phát triển: Duy trì và thực hiện hệ thống đào tạo, nội dung đào tạo, kế hoạch đào tạo, sơ đồ phát triển kỹ năng.
- Đánh giá và khen thưởng: xây dựng và thực hiện hệ thống đánh giá khen thưởng một cách hiệu quả.
- Tư vấn cho BGĐ trong việc xây dựng hình ảnh công ty.
- Tư vấn cho BGĐ trong việc tạo ra môi trường làm việc trong công ty.
- Quyết toán thuế TNCN hàng quý, hàng năm.
- Thiết lập dự phòng ngân sách hàng năm của chi phí quản lý doanh nghiệp và theo dõi hàng tháng.
- Tổ chức các sự kiện hàng năm trong và ngoài công ty.
- Kiểm soát An toàn Vệ sinh Lao động trong nhà máy.
- Duy trì thực hiện thệ thống ISO 14001.
- Quản lý tài sản, thiết bị Công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng trong công ty.
- Đề xuất  kế hoạch xây dựng môi trường làm việc thuận lợi và hiệu quả cho nhân viên.
-----------------------------------------------
* Job purpose
- Make sure HR-GA activities in company follow Vietnam's law.
- Develops policy and directs and coordinates human resources activities, such as employment, compensation, labor relations, benefits, training, and employee services.
* Duties & Responsibilities
- Co-ordinate and control the day-to-day activities in HR-GA-SHE department.
- Manage, review and approve the works of HR-GA-SHE members.
- In charge of drafting, revising, formulating, updating and implementing the Company’s internal regulations and make sure all the internal regulations comply with the laws.
- Compensation & benefits: Build up attractive compensation and Benefit system and implementation.
- Recruitment: Collecting, hunting qualify candidates.
- Training & Development: Maintain Traing matrix, training content, training schedule, Skill map system and implementation.
- Performance & reward: Build up Working appraisal system effective and implementation.
- Advising BOD on creating Company’s image.
- Advising BOD on creating Company’s working environment.
- PIT quarterly, yearly settlement.
- Estimate annual budget for Administration expense and follow up monthly.
- Host of indoor – out door activities of company.
- Control Hygien, Safety, Security in company.
- Leader of implementation of ISO 14001.
- Control asset of IT system, office equipment in the company.
- Proposal of working environment that is advantage and effective for employee.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Học vấn, bằng cấp: Bằng cử nhân.
- Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm quản lý các hoạt động của phòng Hành chính nhân sự và ATVSLĐ.
- Giao tiếp tốt Tiếng Nhật và Tiếng Anh.
- Nơi ở: Sinh sống tại Đồng Nai
- Độ tuổi: Từ 35 tuổi trở lên
---------------------------------------------------------------------
- Education:  Bachelor degree
- Minimum 3 years in the same positions, with experience of implementation all function of HR-GA-SHE Department.
- Languages: Good command in oral and written Japanese and English
- Location: Dong Nai citizen
- Age: From 35 yrs old

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty
    - Interested candidates please submit your application via Careerlink, attached file or direct.

  • Tên liên hệ: CÔNG TY TNHH NISSHIN SEIFUN VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Đường 15 KCN Amata, Long Bình , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
09/10/2019
Ngày hết hạn:
08/11/2019

Tags

Tiếng Nhật Tiếng Anh Thành phố Biên Hoà Tổng vụ Công ty Nhật KCN Amata Trưởng phòng hành chính Trưởng phòng hành chính nhân sự Hành chính nhân sự

CÔNG TY TNHH NISSHIN SEIFUN VIỆT NAM Logo

CÔNG TY TNHH NISSHIN SEIFUN VIỆT NAM
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: CÔNG TY TNHH NISSHIN SEIFUN VIỆT NAM

229/1, Road 15, Amata Industrial Park, Long Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, VIETNAM

Nisshin Seifun Group was established in Japan in 1900, originally named Nisshin, running with the motto "Contributing to a healthy and a fruitful life for all" and the slogan "The basic of business is built on trust." In 2001, on the celebration of 100th foundation anniversary, and based on the business plan for the next 100 years, Company has changed its name to "Nisshin Seifun Group" to restructure and centralize the main industries to create "long term value" and have a solid stand on the market. Our Group is continuously improving product quality, customer satisfaction, and commitment of providing safe products, protecting environment and doing social responsibilities (CSR) so as to become a corporation with a strong support from customers, partners, suppliers, employees, shareholders and society. Our main industries include wheat flour, food, fresh bread, pet food, construction materials, pharmaceutical products…

Vietnam Nisshin Seifun was established on June 6, 2013 with 100% invested by Japan. We started manufacturing in Oct, 2014 and company products are Pasta sauces in which more than 90% of materials including Beef, Pork, carrots, onion, tomato, mushroom, seasoning… are imported from Australia, New Zealand, America, Thailand, Japan…They are the best selling products in Japan thanks to their convenience and high quality. These products will be exported to Japan and distributed widely in Vietnam and Asian countries in the future. These products will be exported to Japan and distributed widely in Vietnam and Asian countries in the future. These products will be exported to Japan and distributed widely in Vietnam and Asian countries in the future

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>