TRƯỞNG NHÓM BÁN HÀNG - SALE XE Ô TÔ - Công ty TNHH Ô | CareerLink.vn