Trưởng Bộ Phận Kiểm Toán Nội Bộ

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei


Mô tả chi tiết công việc

- Chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển hoạt động: Kiểm toán nội bộ/ Responsible for establishing & implementation of internal audit strategy.

- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm trình Ban Kiểm soát phê duyệt./ To make the annual internal audit plan for submitting to the Control Board for approval;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ đã được Ban Kiểm soát phê duyệt và những cuộc kiểm toán đột xuất do Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc giao./ To organize the implementation of the internal audit plan that has been approved by the Control Board and the ad-hoc audit sessions as requested by the Members’ Council, the Control Board and CEO;

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thường xuyên hoàn thiện phương pháp, chính sách, quy trình kiểm toán nội bộ trình Ban Kiểm soát (Trừ Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐTV phê duyệt)./ To establish, amend, supplement, and constantly complete the method, policy, procedure for internal audit to submit to the Control Board (except for Statute of organisation and operation approved by Members' Council);

- Đảm bảo kiểm toán viên nội bộ được đào tạo thường xuyên, có đủ trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ./ To ensure that internal auditors receive regular trainings, have adequate professional qualifications and skills to perform the internal audit task;

- Điều chỉnh kế hoạch kiểm toán nội bộ, trình Ban Kiểm soát phê duyệt./ To adjust the internal audit plan and submit to the Control Board for approval;

- Đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác của Công ty tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ./ To request for additional staff from other divisions of the Company to take part in the internal audit if it may deem necessary, providing that the independence of the internal audit is ensured;

- Dự các cuộc họp nội bộ của Công ty theo Quy chế nội bộ./ To attend the internal meetings of the Company in accordance with the internal regulation.

- Báo cáo Ban Kiểm soát, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc khi phát hiện các vấn đề yếu kém, tồn tại, các sai phạm của hệ thống kiểm soát. Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, nhân viên Công ty./ To report to the Control Board, the Members’ Council, the CEO when finding out any weakness, shortcoming, lapse of the internal control system; and of the managers and staffs of the Company;

- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán. lập và gửi các báo cáo theo quy định./ To follow up the implementation of post-audit recommendations; make and submit reports as regulated by internal regulations.

- Xem xét, đề xuất trình Ban Kiểm soát bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh của kiểm toán nội bộ (Trừ Trưởng KTNB); tổ chức bộ máy của kiểm toán nội bộ./ To consider and propose to the Control Board to appoint, dismiss, discipline, suspend& decide salary & other benefits of titles of internal audit other than Head of Internal audit; to organize the apparatus of the internal audit;

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai các công việc của Cơ quan kiểm toán nội bộ. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Kiểm toán nội bộ đảm bảo triển khai hiệu quả, hoàn thành kế hoạch của Cơ quan Kiểm toán nội bộ./ To directly deploy audit jobs at Internal Audit Department. To assign tasks to Internal Audit members to ensure effectiveness and completeness of the Audit Plan.

- Thực hiện hoạt động tư vấn, tham gia vào quá trình xây dựng, cải tiến và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ với điều kiện không vi phạm nguyên tắc độc lập, khách quan./ To consult, participate in planning, enhance the internal control system in case of providing that the independence of the internal audit is ensured.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Bằng cấp/ Education: Bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán./ Bachelor degree or higher in Banking, Finance, Accounting, Audit,

- Kinh nghiệm/ Experiences: Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực vực kiểm toán/tài chính/ngân hàng phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị./ Minimum 05 years of management experience in auditing/finance/banking relevant to company's operation.

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English): Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Tốt./ Proficiency in understanding & communicating in English.Kiến thức chung/ General knowledge

- Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Có hiểu biết tốt về chiến lược, hoạt động của toàn công ty và các phòng ban trong công ty để có thể đưa ra chiến lược kiểm toán, các phát hiện, các tư vấn nhằm đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả của công ty./ Good understanding about strategy, operation of the Company and units in order to set audit strategy, audit issues, advisory to ensure the safety and effectiveness of the Company's operation.

+ Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Thấm nhuần sản phẩm, dịch vụ của đơn vị đang cung cấp. Có khả năng tư vấn chuyên sâu và điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ của đơn vị phù hợp với hoạt động của công ty và các tiêu chuẩn tiên tiến trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng./ Deeply understand products of the Company. To be able to advise and adjust goods and service relevant to company's operation and modern standards in consumer loan.

+ Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị/Understanding about unit's rule/ procedures: Có khả năng thay đổi, điều chỉnh quy định, quy trình về kiểm toán nội bộ theo các tiêu chuẩn tiên tiến trong lĩnh vực kiểm toán và cho vay tiêu dùng./ To be able to change, adjust regulations, procedures of internal audit based on modern standards in audit and consumer loan.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến, mail hoặc trực tiếp tại công ty./ Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh , Quận Đống Đa , Hà Nội, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
22/05/2020
Ngày hết hạn:
21/06/2020

Tags

Tiếng Anh Quận Đống Đa Kiểm toán Trưởng phòng kiểm toán

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei Logo

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
  • Số nhân viên: 1,000-4,999
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) tiền thân là Công ty Tài chính TNHH MTV MB thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 27/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 04/02/2016, do MB sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 21/11/2016, MB ký kết Hợp đồng liên doanh và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Mcredit với đối tác Shinsei Bank nhằm gia tăng tiềm lực tài chính và uy tín của Mcredit trên thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam.

MB được biết đến là Top 10 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam năm 2017, Top 5 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2016, cùng nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín do các tổ chức quốc tế và trong nước trao tặng. Trải qua 24 năm xây dựng và trưởng thành, MB ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường tài chính với tốc độ tăng trưởng vững vàng và mạnh mẽ. Với hệ thống các công ty thành viên trong các lĩnh vực Chứng khoán, Quản lý Quỹ, Quản lý nợ và khai thác tài sản, Bảo hiểm và Bất động sản, MB sẽ hỗ trợ chặt chẽ trong hoạt động bán chéo sản phẩm với Mcredit, góp phần giúp Mcredit gia tăng thị phần, tăng lợi nhuận và nâng cao hình ảnh vị thế của Mcredit trên thị trường tài chính ngân hàng.

Shinsei Bank là Tập đoàn Tài chính của Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm. Shinsei Bank có hơn 50 năm kinh nghiệm hoạt động tài chính tiêu dùng thông qua công ty con là công ty Tài chính Shinsei (SF) –Top 3 Công ty cho vay tiền mặt tài chính tiêu dùng và thuộc nhóm các công ty hàng đầu tại thị trường Nhật Bản về các giải pháp công nghệ trong cho vay tiêu dùng. Shinsei Bank cung cấp các sản phẩm đa dạng, bao gồm dịch vụ tài chính dành cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh bất động sản, y tế, tái tạo năng lượng, tín dụng thương mại; và khách hàng cá nhân: Cho vay tín chấp, ngân hàng bán lẻ, dịch vụ thẻ, trả góp...

  • Hình ảnh của Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei 1

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>