TRỢ LÝ DỰ ÁN NỘI THẤT - CÔNG TY TNHH TOUCH STUDIO, Hồ | CareerLink.vn