Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Mảng Tài Chính Kế Toán

Công Ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư


Mô tả chi tiết công việc

- Số lượng: 01 người

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo về tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả - phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

- Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu… liên quan đến hoạt động kế toán - tài chính của Cty.

 - Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo những quy định mới nhất của Luật kế toán -  Hướng dẫn, kiểm tra việc lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng - quý - năm của kế toán viên

- Trực tiếp báo cáo cho Chủ Tịch Hội đồng Quản trị về việc thực hiện các công tác kế toán trong tháng, quý, năm; báo cáo tài chính định kỳ.

- Thực hiện kiểm toán định kỳ, đột xuất nhằm không để xảy sai sót, sai phạm của mảng Tài chính kế toán.

- Theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất tăng - giảm chi phí hiệu quả.

- Lập chiến lược và kế hoạch triển khai các chỉ tiêu tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; dự báo về tình hình vốn của công ty.

 - Tham gia Phân tích và tham gia thẩm định tính hiệu quả của các dự án đầu tư.

- Có mối quan hệ với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng… trong hoạt động vay vốn trung hạn, dài hạn, ngắn hạn và lưu chuyển tiền tệ.

- Đảm bảo bảo mật tuyệt đối các thông tin tài chính quan trọng của Cty

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mảng tài chính - kế toán tại công ty và các công ty thành viên trong hệ thống định kỳ, đột xuất.

- Kiểm tra và đánh giá sự hữu hiệu trong hoạt động tài chính ở các Đơn vị theo quy định của nhà nước và các công ty thành viên.

-Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty thành viên.

-Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tính tuân thủ của hệ thống TLQL và hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty và các Công ty thành viên.

- Lập báo cáo kiểm tra, theo dõi và khắc phục sau kiểm tra.

- Tổ chức phúc tra và lập báo cáo kết quả phúc tra.

- Kiến nghị đề xuất kịp thời đến Chủ tịch HĐQT xử lý các vấn đề chưa thống nhất với Đơn vị hoặc vượt thẩm quyền.

- Tham gia xây dựng bộ máy tổ chức của phòng Kiểm soát nội bộ.

- Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát của Công ty và các Công ty thành viên.

- Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Có kinh nghiệm 05 năm làm Kế toán trưởng trong Công ty bất động sản hoặc từng làm kiểm soát nội bộ mảng tài chính kế toán.

- Giới tính: ưu tiên Nam.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Mr Hải - Giám đốc Nhân sự
  • Địa chỉ: Số 9-19 (Lầu 6) Hồ Tùng Mậu, P.Nguyễn Thái Bình , Quận 1 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
30/06/2020
Ngày hết hạn:
30/07/2020

Tags

Kế Toán Quận 1 Trợ lý trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị

Công Ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư Logo

Công Ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Mr Hải - Giám đốc Nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
Tên tiếng Anh: Construction and Materials Trading Joint Stock Company
Trụ sở chính: Lầu 6, 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: www.cnt.com.vn
Giấy CNĐKKD: Số 4103001488 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 03 năm 2003
Mã chứng khoán: CNT
Mã số thuế: 0301460120
Các lĩnh vực hoạt động của Công ty:
- Lĩnh vực Kinh doanh vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu
- Lĩnh vực xây dựng
- Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp
- Lĩnh vực Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.