THƯ KÝ TỔNG GIÁM ĐỐC / GENERAL DIRECTOR SECRETARY - ENGLISH SPEAKING

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH


Mô tả chi tiết công việc

- Là cầu nối giữa Tổng Giám Đốc và nhân viên
To act as a bridge between General Director and employees
- Chịu trách nhiệm trong việc phiên dịch từ tiếng Anh – Việt và ngược lại
Responsible for translating verbal communicate and documents from English to Vietnamese and vice versa
- Kiểm tra lại mọi văn bản nhận từ các bộ phận trước khi trình lên Tổng Giám Đốc
Recheck all documents received before submit to the General Director
- Chuẩn bị tài liệu họp và viết biên bản cuộc họp
Prepare documents and record meeting minutes
- Sắp xếp, ghi nhớ, nhắc lịch làm việc, lịch họp cho Tổng Giám Đốc
Arrange, remember and remind meeting schedules for the General Director
- Phổ biến chỉ đạo của Tổng Giám Đốc đến các nhân viên, bộ phận có liên quan
Disseminate information of the General Director to the related employees or Depts.
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Tổng Giám Đốc khi có yêu cầu
Prepare documents for the General Director as required
- Chuẩn bị hồ sơ xin visa, giấy phép lao động cho nhân viên người nước ngoài
Prepare visa, work permit for foreigner employees as required
- Điều xe, lên kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng cho xe
Car arrangement, make schedule for maintenance, repairing
- Cập nhật các tình hình phát sinh, vấn đề trong nhà máy và báo lại với Tổng Giám Đốc kịp thời
Update the situations, problems of factory and report to the General Director
- Các công việc khác theo yêu cầu
Others

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp Cao đăng/ Đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân Sự, QTKD, Luật,…
Graduated from Colleges or University with major Human Resources management, Businesses management, Law,…
- Tiếng Anh lưu loát/ English language: Fluent
- Giỏi tin học văn phòng/ Excellence in MS office

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự
  • Địa chỉ: Đường số 1 - KCN Long Thành , Huyện Long Thành , Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
30/08/2019
Ngày hết hạn:
29/09/2019

Tags

Thư ký Trợ lý Huyện Long Thành Tuyển Gấp KCN Long Thành

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH Logo

Công Ty Dệt JOMU (VN) TNHH
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công ty Dệt JoMu (VN) TNHH có 100% vốn nước ngoài. Công ty bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2005 với ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu sản xuất các loại vải Jean dùng cho công nghiệp may mặc
Hiện nay, do nhu cầu ngày càng phát triển, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>