Tân Phú, Đồng Nai - Nhân Viên Kế Hoạch

Fashion Garments 2 Co. Ltd.


Mô tả chi tiết công việc

- Conduct Critical Path meeting/Thực hiện các cuộc họp
- Check and update information into CP/Kiểm tra và cập nhật thông tin trong cuộc họp
- Record CP meeting minute send to relevant department/Viết tổng kết cuộc họp và gửi cho các bộ phận liên quan
- Follow up OTT (On time tracking) and checking to make sure all the information/Theo dõi và kiểm tra thông tin đúng tiến độ sản xuất
- Update PCD (planning cutting date) and PSD (planning sewing date) in CP file/Cập nhật ngày ngày lên kế hoạch cắt và ngày lên kế hoạch may

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Bachelor in Office Management and Administration, Accounting/Cử nhân quản trị văn phòng, hành chính, kế toán
- English-Spoken and written skills/Kỹ năng giao tiếp tiếng anh
- Negotiation Skills/Kỹ năng đàm phán
- Well-organized skills/Kỹ năng tổ chức sắp xếp tốt
- Good at numbers/Thích làm việc với con số
- Work with deadline/Làm việc với đúng hạn
- Ability to work under pressure/Chịu được áp lực công việc
- MS-Office skills/Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Đường số 3, KCN Tân Phú , Huyện Tân Phú , Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
12/07/2018
Ngày hết hạn:
11/08/2018

Tags

Sản Xuất Đồng Nai

Fashion Garments 2 Co. Ltd. Logo

Fashion Garments 2 Co. Ltd.
  • Số nhân viên: 5,000-9,999
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Fashion Garments Co., Ltd is one of the pioneering apparel exporters in Vietnam. We are a 100% foreign Investment Company established in 1994 and since then has expanded to 4 locations in Dong Nai Province and 1 factory in Quang Nam Province with more than 8500 employees.

With our mission “HAPPY CUSTOMERS, HAPPY EMPLOYEES”, we are always to committee to satisfy our customer’s expectations as well as gear all Operational process to align to our Mission.

The more business development is expanding, the more talent workforce we are attracting. Fashion Garments not only offers its employees working opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees stable career path with attractive benefits. Joining the Fashion Garment team means you have a commitment to excellence as well as opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>