• Fashion Garments 2 Co. Ltd.
  • Đường số 13A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
SEWING SUPERVISOR - TỔ TRƯỞNG CHUYỀN MAY - BIÊN HÒA 2, ĐỒNG NAI

Fashion Garments 2 Co. Ltd.


Mô tả chi tiết công việc

- Cân đối chuyền may, hướng dẫn công nhân trên chuyền may

- Kiểm soát chất lượng và sản lượng trên chuyền may.

- Kiểm soát công nhân vắng mặt và làm báo cáo hàng ngày.

- Tham gia họp, triển khai và phổ biến cho công nhân trong chuyền

- Đảm bảo thực hiện an toàn sản phẩm, vệ sinh lao động và nội qui

- Kiểm soát hàng tồn trên chuyền để tránh hàng ứ đọng trên chuyền nhiều.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Kỹ năng quản lý, khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

- Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm quản lý sản xuất.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong ngành may.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty.

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Đường số 13A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2 , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
05/07/2019
Ngày hết hạn:
04/08/2019

Tags

Sản Xuất Thành phố Biên Hoà May Mặc Quản lý Thời trang KCN Biên Hòa 2 Opportunity

Fashion Garments 2 Co. Ltd. Logo

Fashion Garments 2 Co. Ltd.
  • Số nhân viên: 5,000-9,999
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Fashion Garments Co., Ltd is one of the pioneering apparel exporters in Vietnam. We are a 100% foreign Investment Company established in 1994 and since then has expanded to 4 locations in Dong Nai Province and 1 factory in Quang Nam Province with more than 8500 employees.

With our mission “HAPPY CUSTOMERS, HAPPY EMPLOYEES”, we are always to committee to satisfy our customer’s expectations as well as gear all Operational process to align to our Mission.

The more business development is expanding, the more talent workforce we are attracting. Fashion Garments not only offers its employees working opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees stable career path with attractive benefits. Joining the Fashion Garment team means you have a commitment to excellence as well as opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>