Sample Technician_Nhân Viên Kỹ Thuật Phòng Mẫu - Biên Hòa 2, Đồng Nai

Fashion Garments 2 Co. Ltd., Bien Hoa, Dong Nai


Mô tả chi tiết công việc

- Translating the Tech files to Vietnamese before hand over to Cutting section & sewing section (Dịch các tài liệu kỹ thuật sang tiếng Việt trước khi giao cho bộ phận cắt & may)

- Read and study the tech files & ref samples and comments before start sewing and give instructions to Supervisors and operators. (Đọc và nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật & mẫu và đưa ra đánh giá trước khi bắt đầu may và hướng dẫn cho Tổ trưởng và nhân viên sản xuất.)

- Coordinates with supervisors and mechanics for shop floor arrangements like special machineries, folders, attachments. (Phối hợp với các Tổ trưởng và thợ máy để sắp xếp khu vực xưởng như máy móc, folders, tài liệu đính kèm.)

- Optimizing usage of material and resources to reach high productivity (Tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu và nguyên liệu để đạt năng suất cao)

- Maintain measurements reports (Cut panel / After sewing / After pressing) and analyze the discrepancy at every stage to make sure to give suggestion to correct the pattern for next stage. (Làm báo cáo đo lường (Bảng cắt / Sau khi may / Sau khi in) và phân tích sự khác biệt ở mọi giai đoạn để đảm bảo đưa ra đề xuất sửa mẫu cho giai đoạn tiếp theo.)

- Closely working with operators to implement productions friendly sewing methods and maintain the high quality standards for finish garments to reduce rework. And history of sample must record for future ref. (Làm việc với nhân viên sản xuất để thực hiện các phương pháp may và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao cho hàng may mặc hoàn thiện để giảm bớt sai sót. Và ghi lại báo cáo về mẫu cho người giám sát.

- Reducing un wanted work doing by workers (non-value added process). (Giảm thiểu các công việc dư thừa (không mang lại giá trị sản xuất) của công nhân.

- Avoid customer & internal rejection and rework at sewing floor. (Tránh sự từ chối của khách hàng/ các bộ phận và  làm lại tại xưởng may)

- Motivation & Orientation all the workers to reach to next level (upgrading). (Tạo động lực & định hướng cho tất cả các thành viên để đạt đến cấp độ tiếp theo (thăng chức)

- Adhere to sample submit plan, work closely with all staff workers to achieve the plan 100%. (Tuân thủ kế hoạch nộp mẫu, làm việc chặt chẽ với toàn thể cán bộ công nhân viên để đạt kế hoạch 100%.)

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Required experience: One year
- Required skill: MS-Office Skills
- Communication Skills
- Time management
- Team work
- Analytical Skills
- Technical Skills
- Ability to Work under pressure
- Problem solving Skills
- Decision making Skills
- Qualification: Graduated University/ College in major sewing industry

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cao đẳng
 • Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, email or direct to:

 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
 • Địa chỉ: Street 13A, Bien Hoa Industrial Zone 2 , Thành phố Biên Hòa , Đồng Nai, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
11/09/2019
Ngày hết hạn:
11/10/2019

Tags

Thành phố Biên Hoà May Mặc Thời trang KCN Biên Hòa 2

Fashion Garments 2 Co. Ltd., Bien Hoa, Dong Nai Logo

Fashion Garments 2 Co. Ltd., Bien Hoa, Dong Nai
 • Số nhân viên: 5,000-9,999
 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Fashion Garments Co., Ltd is one of the pioneering apparel exporters in Vietnam. We are a 100% foreign Investment Company established in 1994 and since then has expanded to 4 locations in Dong Nai Province and 1 factory in Quang Nam Province with more than 8500 employees.

Fashion Garments is a subsidiary of Hirdaramani Group, Sri Lanka and LollyTogs Apparel USA. We are a key company in the supply chain of  Hirdaramani Group who also has more factories in India, Bangladesh and sourcing facilities in China, Hong Kong.

With our mission “EXPECTATIONS THROUGH OPERATIONAL EXCELLENCE - THAT’S THE PASSION OF FASHION”, we are always to committee to satisfy our customer’s expectations as well as gear all Operational process to align to our Mission.

The more business development is expanding, the more talent workforce we are attracting. Fashion Garments not only offers its employees working opportunity to work in an international and professional working environment, but also offers its employees stable career path with attractive benefits. Joining the Fashion Garment team means you have a commitment to excellence as well as opportunity to shape your career with us to fulfill your professional goals.

 

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>