• Hotel Nikko Hai Phong
 • 4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Quận Lê Chân , Hải Phòng, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng
Room Attendant/ Nhân Viên Buồng Phòng

Hotel Nikko Hai Phong


Mô tả chi tiết công việc

-  Enters and prepares the room for cleaning.Cleans the bathroom.Replenishes guestroom and bath supplies. Cleans the closet
Vào phòng và chuẩn bị phòng để làm sạch Vệ sinh phòng tắm. Vệ sinh tủ quần áo. Thay thế các đồ cung cấp cho phòng khách và phòng tắm
- Perform rotation cleaning duties (e.g. steam clean carpets, spring cleaning, super cleaning etc.) as required
Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh xoay vòng (ví dụ: vệ sinh thảm bằng hơi nước, tổng vệ sinh, v.v.) theo yêu cầu
- Maintain positive guest relations at all times.
Luôn duy trì mối quan hệ tích cực với khách.
- Clean closets and door tracks on check-out rooms, removing dust and debris. Ensure correct amount and placement of hangers, extra blanket/pillow and luggage rack.
Vệ sinh tủ đứng và các vết trên cửa phòng khách trả, lau bụi và loại bỏ rác. Đảm bảo đúng số lượng và đặt đúng vị trí các mắc áo, thêm chăn/gối và giá hành lý
- Responsible for the cleanliness and maintenance of his work area.
Chịu trách nhiệm về sự sạch sẽ và bảo trì khu vực làm việc của mình.
- Responsible for the Hotel property in the work area.
Chịu trách nhiệm về tài sản của Khách sạn trong khu vực làm việc.
- Update status of rooms cleaned on assignment sheet.
Cập nhật tình trạng phòng đã dọn vào bảng phân công công việc
- Responsibility include, but are not limited to, performing and coordinating a variety of duties and tasks assigned by the Executive Housekeeper.
Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình và thực hiện, điều phối các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng bộ phận Buồng phòng.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Physical mobility and stamina required, Ability to follow instruction, Detail-oriented, Professional attitude is required, Ability to work independently.
Có khả năng vận động và sức chịu đựng cần thiết, Khả năng làm theo chỉ dẫn, Định hướng chi tiết, Cần có thái độ chuyên nghiệp, Khả năng làm việc độc lập.
- A primary school education is preferred, Physical mobility and stamina required, Ability to follow instruction, Detail-oriented, Professional attitude is required, Ability to work independently.
Tốt nghiệp trung học. Cần có sự cơ động về thể chất và sức chịu đựng, Khả năng làm theo hướng dẫn, Định hướng chi tiết, Cần có thái độ chuyên nghiệp, Khả năng làm việc độc lập.
- Previous hotel-related experience desired.
Có kinh nghiệm làm việc tại khách sạn

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Trung cấp
 • Mức kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Tuổi: 19-50
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, mail or direct to
  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
 • Địa chỉ: 4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Quận Lê Chân , Hải Phòng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
16/10/2020
Ngày hết hạn:
15/11/2020

Tags

Tiếng Anh Khách sạn Quận Lê Chân Nhân Viên Buồng Phòng Buồng phòng

Hotel Nikko Hai Phong Logo

Hotel Nikko Hai Phong
 • Số nhân viên: 100-499
 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Hotel Nikko Hai Phong will be managed by one of the major Japanese international hotel chain Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. under the brand of Nikko Hotels International. Hotel Nikko Hai Phong will be located within Waterfront City, a coastal district under development. The average hotel room will be 35 square meters large and operate 3 outlets of Japanese Dining, All-day Dining and Bar facilities. Hotel is expected to be open on April 2020.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>