Zeneden Group (Công ty TNHH EDENLAND)
Quận Cầu Giấy, Hà Nội
15,000,000 VND - 18,000,000 VND MONTH
2 - 5 năm kinh nghiệm
Ngày đăng tuyển 24-11-2022
|
Hết hạn trong: 17 Ngày tới
Mô tả công việc

- Manage reservation team, arrange schedule work
- Receive reservations from OTA channels, hotline, email, social network
- Consulting customers about the company‘s products
- Manage the list of guests coming and going,
- Make general revenue reports
* Quyền lợi:
- Competitive salary (up to 18m)
- 13th month salary
- TIPS + SVC + Mid-shift meal, …
- Opportunities to work with an experienced and dynamic team at an iconic property, located in one of HaNoi
- Social insurance: Health insurance, Sick, Maternity, …
- Year-end bonus, birthdays, holidays, Tet, ...
- 1 month 4 days off
- Annual leave according to LABOR CODE
- Trained in standard working procedures and hotel operations
- High promotion opportunities in the hotel

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

- Fluent in English, have at least 2 years of experience in the service industry and reservation.
- Work in shifts, with rotating shifts, Morning Shift (6:00 – 14:00) – Afternoon Shift (14:00 – 22:-00) – Evening Shift (22:00 – 6:00)
- Able to work under high pressure and have a sense of responsibility
- Able to lead team to get targets.

Mô tả
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Trưởng nhóm / Giám sát
Học vấn
Cử nhân
Giới tính
Nam / Nữ
Thông tin liên hệ
 • Tên liên hệ: Ms Nhung
 • Số 36 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu , Quận Cầu Giấy , Hà Nội , Viet Nam
 • - Please send your application by online, email or direct to:
  * Yêu cầu hồ sơ:
  - Job application
  - Curriculum vitae
  - Household registration, identity card and health certificate
  - The relevant qualifications
  - Địa điểm làm việc: Tòa nhà The Bloom Classic, 58 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt

Về công ty

About Zeneden Group

Established in early 2013, Zeneden Group originated from EDENLAND Co., Ltd., with the mission of becoming the most appeal hotel chain group by being constant innovation, creativity, dedication and passion.

Our strategy is "people is the most important" - all products originate from people and for people. With this philosophy, the group has been building its reputation in the hospitality industry.

In 2022, Zeneden Group opens Smarana Hanoi Heritage Hotel, combining the vibrancy of traditional heritage with the impression of a modern sedentary lifestyle, preserving the historical and cultural values ​​of Vietnamese people - Painting “Hang Trong”

With core values: People oriented – Equality– Dedication – Sustainability - Original, let shine your talent with Zeneden together!

Learn more about Zeneden Group here:

Website: https://edenland.talent.vn/

-----------------
Giới thiệu về Zeneden Group

Thành lập vào đầu năm 2013, Zeneden Group có khởi nguồn từ Công ty TNHH EDENLAND, mang theo mình sứ mệnh trở thành tập đoàn có chuỗi khách sạn được yêu thích hàng đầu châu Á thông qua việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, cống hiến và đam mê.

Chiến lược của tập đoàn là “lấy con người làm trung tâm” - mọi sản phẩm đều bắt nguồn từ con người và vì con người. Với triết lý này, tập đoàn đã và đang xây dựng uy tín của mình trong ngành khách sạn.

Năm 2022, Zeneden Group ra đời Smarana Hanoi Heritage, kết hợp sự sống động của di sản truyền thống với ấn tượng của một phong cách sống an cư hiện đại, lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa của con người Việt Nam – Tranh Hàng Trống.

Với hệ giá trị cốt lõi: Con người là cốt lõi – Bình đẳng – Tận tâm – Bền vững – Bản địa hóa, hãy cùng Zeneden tỏa sáng tài năng của bạn!

Tìm hiểu thêm về Zeneden Group tại đây:

Website: https://edenland.talent.vn/

Photos
Chia sẻ