• G.A. CONSULTANTS VIETNAM
 • 2nd Floor, IDD Building, 111 Ly Chinh Thang St., Ward 7 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lương: 12,000,000 VNĐ - 18,000,000 VNĐ
Quế Võ, Bắc Ninh_Document controller dự án xây dựng

G.A. CONSULTANTS VIETNAM


Mô tả chi tiết công việc

- Responsible for the timely, accurate and efficient preparation and management of documents.
- Control the numbering, sorting, filing, storing and retrieval of both electronic and hard copy documents produced by technical teams, projects or departments.
- Details will be discussed in the interview

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Had experience in admin/clerical/document control
- Can use English at work
- Careful, responsible, honest person

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Cử nhân
 • Mức kinh nghiệm: 1-2 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
 • Địa chỉ: 2nd Floor, IDD Building, 111 Ly Chinh Thang St., Ward 7 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
29/09/2020
Ngày hết hạn:
29/10/2020

Tags

Dự án Xây dựng