Quản Lý Vùng (RSM) - Công Ty TNHH Fancyl Pec, Bắc | CareerLink.vn