• CareerLink’s Client
  • Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Quản Lý Điều Hành Khu Công Nghiệp

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

1.      Tham mưu

- Đề xuất các biện pháp quản lý, kinh doanh và phát triển Khu công nghiệp;

- Đề xuất các chính sách và biện pháp về quản lý môi trường trong Khu công nghiệp;

- Đề xuất các biện pháp xây dựng, quản lý hạ tầng khu công nghiệp có hiệu quả.

2.      Quản lý, theo dõi, tổ chức thực hiện công tác quản lý

-  Quản lý hoạt động của KCN + TTCN theo đúng pháp luật Nhà Nước và Qui chế, kế hoạch của Công ty;

- Tổ chức thực hiện chức năng được công ty ủy quyền theo giấy phép dăng ký kinh doanh của KCN và chủ trương của Chủ sở hữu;

- Tổ chức thực hiện kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ của KCN + TTCN; theo dõi và thu hồi công nợ;

- Tổ chức vận hành NMXLNT, kiểm soát và đánh giá tác động môi trường trong quá trình sản xuất của các DN trong KCN + TTCN, tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có);

- Tổ chức vận hành và cung cấp nước sạch cho các DN đang hoạt động sản xuất trong KCN + TTCN;

- Tổ chức vận hành và cung ứng điện năng cho các DN đang hoạt động sản xuất trong KCN + TTCN;

- Tổ chức thực hiện công tác duy tu quản lý hạ tầng của KCN + TTCN theo quy định (bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, đất xây dựng công nghiệp, đất xây dựng công trình, các bất động sản và các loại dịch vụ kể cả dịch vụ y tế trong KCN);

- Tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường,... trong phạm vi KCN và TTCN;

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các thiết bị hệ thống điện, chiếu sáng công cộng trong KCN + TTCN;

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các máy móc thiết bị của NMXLNT, trạm cấp nước, hệ thống PCCC, văn phòng,....;

- Tổ chức giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của khách hàng trong phạm vi KCN. Đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng và thực hiện các biện pháp cải tiến;

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, hạch toán, kiểm tra thu-chi và các công tác QTVP.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác bồi thường trong phạm vi KCN theo chủ trương được phê duyệt từ HĐTV của công ty và Chủ sở hữu

* Lương: thương lượng, xe đưa rước tận nhà

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Có 10 năm kinh nghiệm về quản lý KCN.

- Độ tuổi: từ 35 – 45 tuổi.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến tại công ty.

  • Tên liên hệ: Ms. Ngọc Hiền
  • Địa chỉ: Phòng 302, Tòa Nhà NK, 270-272 Cộng Hòa, P.13 , Quận Tân Bình , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email liên hệ: ngochien@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 028 - 54342070
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
10/09/2018
Ngày hết hạn:
10/10/2018

Tags

Giám Đốc Pháp chế Quản trị kinh doanh