• CareerLink’s Client
  • Phòng 307, Tòa nhà DMC 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Quality Control Manager- Steel Products (Ninh Binh)

CareerLink’s Client


Mô tả chi tiết công việc

- Checking products/ Kiểm tra sản phẩm.

- Taking responsibility for quality of products./ Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

- Do all duties of QC./ Làm các nhiệm vụ khác liên quan

Others:/ Khác.

- No bus from the center of city./ Không có xe đưa đón từ trung tâm.

- Paying commutation allowance./ Công ty trả tiền phí đi lại.

- The person who hometown is in Hanoi can live in company dormitory./ Những người ở Hà Nội có thể ở trong ký túc của công ty.

-There is a pick- up bus from Ninh  Binh to Hanoi every weekend./ Có xe đưa đón CBCN từ Ninh Bình về Hà Nội vào cuối tuần.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Graduated from university./ Tốt nghiệp đại học.

- Having experience of QC duties for steel products or other products at manufacturing companies./ Có kinh nghiệm làm QC cho các sản phẩm về thép hoặc các sản phẩm khác tại nhà máy sản xuất.

- English level: More than TOEIC 650./ Trình độ tiếng anh: TOIEC: Hơn 650.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email  or direct to:

  • Tên liên hệ: Ms. Ngọc Trâm
  • Địa chỉ: Phòng 307, Tòa nhà DMC 535 Kim Mã , Quận Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam
  • Email liên hệ: ngoctram@careerlink.vn
  • Điện thoại liên lạc: 0903 000 175
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
07/08/2018
Ngày hết hạn:
06/09/2018

Tags

Tiếng Anh Sản Xuất QC Thép Nhân viên QC Công ty Nhật