Quality Assurance Specialist

Công Ty TNHH Bánh Ngọt CJ Việt Nam (CJ Foodville Vietnam)


Mô tả chi tiết công việc

* Principle Accountabilities/ Nhiệm vụ chính:
- Xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của công ty theo chuẩn HACCP và ISO22000
* Roles & Responsibility / Vai trò & Trách nhiệm:
- Thực hiện việc thẩm định hệ thống, các kế hoạch, và các hồ sơ của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (HACCP và ISO22000)
- Xem xét và các bộ phận trong việc biên soạn, xem xét tài liệu, cũng như thực hiện việc thẩm định các tài liệu nhằm đảm bảo tính phù hợp các yêu cầu của hệ thống quản lý về ATTP.
- Thực hiện việc phân tích các mối nguy có các thành phần nguyên liệu (nguyên liệu, bao bì) và các công đoạn sản xuất của các sản phẩm. Đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm soát mối nguy.
- Thưc hiện xác định các CCP, thiết lập các giới hạn tới hạn và hệ thống giám sát cho mỗi CCP và cập nhật vào hồ sơ HACCP
- Báo cáo việc cập nhật các tài liệu của hệ thống nhằm đảm bảo các tài liệu luôn được cập nhật, phù hợp và khả thi.
- Lập kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra và đánh giá nội bộ cho các phòng ban thuộc văn phòng công ty nhà máy
- Chuẩn bị các điều kiện nhằm đảm bảo các tổ chức đánh giá chứng nhận bên ngoài đánh giá thành công.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Trình độ:
- Tốt nghiệm chuyên ngành CN Thực Phẩm, hoặc Quản lý chất lượng hoặc tương đương.
* Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty sản xuất và kinh doanh thực phẩm.
- Có kiến thức về các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000 v.v.
- Có kinh nghiệm tham gia trong công tác xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO và quản lý an toàn thực phẩm.
- Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá nội bộ, tự kiểm tra, cũng như việc tiếp các đoàn đánh giá chứng nhận bên ngoài.
* Ngoại ngữ:
- Đọc hiểu, và có khả năng dịch các tài liệu liên quan đến chất lượng, an toàn thực phẩm tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại
* Vi tính:
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng vào các công việc tương ứng, sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Nhà Máy M4 – M5, Đường số 4 Kizuna 3,KCN Tân Kim mở rộng , Huyện Cần Giuộc , Long An, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
15/06/2020
Ngày hết hạn:
15/07/2020

Tags

QA Thực Phẩm Huyện Cần Giuộc KCN Tân Kim mở rộng

Công Ty TNHH Bánh Ngọt CJ Việt Nam (CJ Foodville Vietnam) Logo

Công Ty TNHH Bánh Ngọt CJ Việt Nam (CJ Foodville Vietnam)
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

TOUS les JOURS is a brand of the Korean bakery chain of CJ Foodville which is a subsidiary of CJ Group.
Beginning with launch of the first Tous les Jours in 2007 at Vienam, this internationally recognised bakery has established itself as one of the most reputable bakery cafés in the country, building on a brand image that is respected in not only Asian, but also Western communities.
TOUS les JOURS is a No.1 Premium Bakery in Vietnam. Leading the market trend and enhancing quality of customer's life by providing best products and services
With the demand to expand development and affirm the brand in the market that most popular with consumers.
At CJ Foodville Vietnam - TOUS les JOURS prioritizes building a potential, highly responsible and long-term workforce through individual & corporate training & development policies to build, develop & contribute to the Company together.

  • Hình ảnh của Công Ty TNHH Bánh Ngọt CJ Việt Nam 1

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>