• Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
  • Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi (Bên cạnh Trạm thu phí cầu Phú Mỹ) , Quận 2 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
QC Team Leader

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)


Mô tả chi tiết công việc

- Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng (Responsible for quality control):

- Chịu trách nhiệm về mặt chất lượng của mọi hoạt động sản xuất dựa trên hiểu biết về các công đoạn sản xuất cũng như kỹ thuật. (Responsible for the quality and workmanship of every activity, thorough knowledge of all phases of engineering and manufacturing).

- Lên kế hoạch khắc phục và sửa chữa đối với các vấn đề chất lượng. (Action and correction plan during Quality issues).

- Giải quyết và ghi nhận các thông tin liên quan đối với các vấn đề về chất lượng và ngăn chặn vấn đề lặp lại. (Solve and document arisen issues and ensure that fault not appears again).

- Huấn luyện, làm rõ các tiêu chuẩn chất lượng và cách thức đạt được mức tiêu chuẩn chất lượng đưa ra. (Train and Explain Quality standards and the way of how to achieve standard level of acceptance).

- Giải quyết khiếu nại từ khách hàng, phòng kinh doanh. (Mange complaints from Customers, Sales).

- Chịu trách nhiệm ban hành và thực thi các quy trình quản lý chất lượng (Responsible for creating & implement quality processes & procedures)

- Tạo và cập nhật tài liệu chất lượng bao gồm tiêu chuẩn chất lượng và thỏa thuận chất lượng. (Set up & update quality documents including quality standard & quality agreement).

- Tạo các văn bản về hành động khắc phục sự cố ngay khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra. (Make corrective action once there is issue).  

- Phát triển và duy trì các qui trình đảm bảo chất lượng và các hoạt động cần thiết để đảm bảo các qui trình và sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn và các yêu cầu chất lượng. (Develop & maintain quality control process & necessary action on order to ensure process & product meet required quality standard).

- Huấn luyện lý thuyết và thực hành hàng tháng cho công nhân sản xuất hiểu về yêu cầu chất lượng. (Train workers mothly related to quality requirements).

- Tạo các quy trình cho mỗi hoạt động có liên quan đến sản xuất, xử lý đơn hàng, cách thức vận hành. (Setting up procedures of each activity related to production, handling, process, order)
Chịu trách nhiệm thực hiện Sản xuất tinh gọn (Lean) và cải tiến liên tục (Responsible of implementation of Lean & continuous improvement):

- Tạo các file báo cáo để thu thập dữ liệu cho sản xuất và làm cơ sở thống kê chất lượng. (Create acceptance sheets in order to collect data for production & create quality statistics).

- Thu thập và quản lý dữ liệu về chất lượng và đánh giá mức độ cải tiến về mặt hiệu quả sản xuất. (Set up & manage quality data and evaluate on improvement of production efficiency).

- Đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng và các quy trình để giải quyết vấn đề chất lượng. (Processes and quality standards to solve issues).

- Thực thi LEAN và huấn luyện đều đặn việc thi hành đồng thời đánh giá mức độ hiệu quả. (Implement LEAN and train consitantly on its implementation and success).
Đưa ra kế hoạch chất lượng và kế hoạch quản lý chất lượng. (Setting up quality plans and quality control plan).

- Quản lý nhân viên QC và huấn luyện về các tiêu chuẩn chất lượng. (Manage QC staff and train on Quality standards).

- Quản lý nhân viên QC trong việc thực thi các kế hoạch cải tiến. (Manage QC Staff on quality improvment plan)

- Huấn luyện và tư vấn các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo chất lượng, các quy trình và đưa ra ngưỡng chấp nhận về chất lượng cho mỗi hoạt động sản xuất. (Train and advise on quality assurances, procedures and set tolerance of each activitiy).
Giám sát và hướng dẫn thanh tra viên, kỹ thuật viên, công nhân và nhân viên). (Supervise and guide inspectors, technicians, workers, staffs).

- Đưa ra quy trình và huấn luyện những người có liên quan. (Work out process and train to responsible  employees).

- Đưa ra kế hoạch hướng dẫn và các văn bản để nhận diện lĩnh vực cần cải tiến.  (Guidance plan and sheets to recognize need to develope).

- Phát triển, cải tiến các quy trình trước khi ban hành. (Develop, adjust processes are to be published).

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Loại hình đào tạo, văn bằng liên quan/Type of education, related qualifications: Đại học (Bachelor degree)

- Chuyên ngành/(Majors): Kỹ sư, kỹ thuật, (Engineering, Technical)

- Ngoại ngữ (cấp độ)/(Foreign language (level): Tiếng Anh khá (fair English)

* Khác/others:

- Vi tính văn phòng/ (Office computer): Autocad, Excel, Word, Powerpoint

- Kinh nghiệm/(Experience): 3 năm kinh nghiệm làm Giám sát hoặc Trưởng nhóm QC (3 Years of experience as Supervisor or QC team leader)

- 3 năm kinh nghiệm trong ngành gỗ/ 3 Year working at wooden industry or carpentry

- Kỹ năng chính/ (Key Skills): Giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, đào tạo, hướng đến kết quả (Communicative skill, team work skill, presentation skill, training skill)Result orientated)

- Yêu cầu khác/(Other requirements): Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề (Ability to analyze issues and good in solving problems)

- Kĩ năng kĩ thuật tốt (Strong technical skills)

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự
  • Địa chỉ: Lô B2, Đường C2, KCN Cát Lái, Cụm 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi (Bên cạnh Trạm thu phí cầu Phú Mỹ) , Quận 2 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
18/10/2019
Ngày hết hạn:
17/11/2019

Tags

QA QC TP Long Khánh Nội thất Trưởng nhóm Tuyển Gấp QA/QC đồ gỗ KCN Long Khánh

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp) Logo

Công Ty CP TMDV ĐẤT MỚI (ALC Corp)
  • Số nhân viên: 500-999
  • Tên liên hệ: Phòng Hành Chính - Nhân Sự

ALC Corporation được thành lập vào năm 1995 với xuất phát điểm là cung cấp dịch vụ Giao nhận - Logistics.

Qua thời gian, ALC Corp đã mở rộng hoạt động của mình và trở thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành với nhiều chi nhánh tại các tỉnh thành Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi đang hợp tác với hàng trăm cơ quan và đối tác trên toàn thế giới.

Hiện tại, ALC Corp đang tối ưu hóa hoạt động của mình trong các lĩnh vực:

1. Dịch vụ Logistics: Thương mại và phân phối - Giao nhận hàng hóa - Vận tải - Dịch vụ hải quan
2. Sản xuất Tủ kệ Bếp/Nội Thất thương hiệu Casta
3. Nhà phân phối thiết bị bếp nhập khẩu: Teka-Kuppersbusch-Cata

----------------------------------------------

Visit our website on: http://casta.com.vn/

Video for advertisement: https://www.youtube.com/embed/7AFG3kVU93A?wmode=transparen

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>