TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD
Huyện An Dương, Hải Phòng
Thương lượng MONTH
0 - 1 năm kinh nghiệm
Ngày đăng tuyển 18-01-2023
|
Hết hạn trong: 12 Ngày tới
Mô tả công việc

- Conduct improvement activities./Tiến hành các hoạt động cải tiến
- Do Kaizen & QCC projects. /Làm các kế hoạch Kaizen và QCC
- Maintain and improve the company's quality management system, conduct internal audits / Duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng của công ty, tiến hành kiểm tra nội bộ
- Handle customer claims and requirement related to quality. /xử lý các khiếu nại và các yêu cầu liên quan đến chất lượng của khách hàng
- Control 4M changes, equipments, customer requirement and standard./Kiểm soát các thay đổi 4M, trang thiết bị, tiêu chauanr và yêu cầu của khách hàng
- Analyze measuring system and assure quality of new project. / Phân tích hệ thống đo lường và đảm bảo chất lượng của dự án mới
- Report quality problem to superior timely. /Kịp thời báo cáo các vấn đề về chất lượng cho cấp trên
- Do other assigned jobs. /Các công việc khác được phân công

Kinh nghiệm / Kỹ năng chi tiết

- Graduated from University majoring in Technical, Mechanic, Environment,...
- Freshers are accepted.
- Having Knowledge of ISO, IATF, VDA, Lean-6 sigma is preferable
- Good at communication in English.
- Willing to learn, truthfull, flexible, active.
- Able to work under high pressure.

Mô tả
Loại công việc
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Kỹ thuật viên / Kỹ sư
Học vấn
Cử nhân
Thông tin liên hệ
  • Tên liên hệ: Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
  • Lô 10-11-12 KCN Nomura Hải Phòng , Huyện An Dương , Hải Phòng , Viet Nam
  • - Please send your application by online, email or direct to:
    - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

Nhận hồ sơ bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh

Về công ty
TAKAHATA PRECISION VIET NAM CO.,LTD
500 - 999 nhân viên
Liên hệ: Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam

TAKAHATA PRECISION VIETNAM CO.,LTD (with 100% invested capital of Japan) is located in No.10-11-12, Plot N, Nomura Haiphong Industrial Zone, An Duong District, Haiphong City, Vietnam).

We are leading company producing precision plastic products for office machines, housing parts, automatic parts. In order to meet the demand of widening company, we are looking for suitable employees in many positions.

Chia sẻ