• Hotel Nikko Hai Phong
 • 4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Quận Lê Chân , Hải Phòng, Việt Nam
 • Lương: Thương lượng
Public Areas Attendant/ Nhân Viên Khu Vực Công Cộng

Hotel Nikko Hai Phong


Mô tả chi tiết công việc

- To perform daily assigned tasks in toilets, lifts, back areas, terrace, etc.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao hàng ngày: trong nhà vệ sinh, thang máy, khu vực phía sau, sân thượng, vv
- To clean and maintain all equipment daily.
Vệ sinh và bảo dưỡng tất cả các trang thiết bị hàng ngày
- To report maintenance to supervisor/ housekeeping desk immediately. 
Báo cáo những việc cần bảo trì tới giám sát viên hoặc điều phối viên ngay.
- To assist Guest in Public Areas when required.
Hỗ trợ khách trong khu vưc công cộng khi có yêu cầu.
- Responsible to maintain inventory in the Housekeeping closets. 
Chịu trách nhiệm duy trì hàng tồn kho trong tủ Housekeeping
- Responsible to follow departmental policies and procedures.
Có trách nhiệm tuân theo các chính sách và quy trình của bộ phận.
- Responsible for maintaining a time schedule for cleaning of their areas. 
Chịu trách nhiệm duy trì thời gian biểu làm vệ sinh các khu vực
- Authorised to enter into offices for maintenance or other activities like pest control, shampooing of carpet etc.
Được phép vào các văn phòng để bảo trì hoặc làm các hoạt động khác như kiểm soát côn trùng, giặt thảm, v.v.
- Responsibility include, but are not limited to, performing and coordinating a variety of duties and tasks assigned by the Executive Housekeeper.
Có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình và thực hiện, điều phối các nhiệm vụ khác được giao bởi Trưởng bộ phận Buồng phòng.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Physical mobility and stamina required, Ability to follow instruction, Detail-oriented, Professional attitude is required, Ability to work independently.
Có khả năng vận động và sức chịu đựng cần thiết, Khả năng làm theo chỉ dẫn, Định hướng chi tiết, Cần có thái độ chuyên nghiệp, Khả năng làm việc độc lập.
- High School or equivalent.
Tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương
- Previous hotel-related experience desired.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong khách sạn ở vị trí tương tự

Mô tả

 • Ngành nghề việc làm:
 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Nơi làm việc:
 • Trình độ học vấn: Trung học
 • Mức kinh nghiệm: 0-1 năm kinh nghiệm
 • Loại công việc: Toàn thời gian cố định
 • Tuổi: 19-50
 • Giới tính: Nam/Nữ

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Please send your application by online, mail or direct to
  - Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ trực tuyến qua hệ thống CareerLink, gửi kèm file hoặc trực tiếp đến tại công ty

 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
 • Địa chỉ: 4th, No. 412, HK 10 area, Waterfront City Project, Vinh Niem Ward , Quận Lê Chân , Hải Phòng, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
16/10/2020
Ngày hết hạn:
15/11/2020

Tags

Khách sạn Quận Lê Chân Public Areas Attendant

Hotel Nikko Hai Phong Logo

Hotel Nikko Hai Phong
 • Số nhân viên: 100-499
 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Hotel Nikko Hai Phong will be managed by one of the major Japanese international hotel chain Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. under the brand of Nikko Hotels International. Hotel Nikko Hai Phong will be located within Waterfront City, a coastal district under development. The average hotel room will be 35 square meters large and operate 3 outlets of Japanese Dining, All-day Dining and Bar facilities. Hotel is expected to be open on April 2020.

Việc làm từ Công ty này

Việc làm khác từ Công ty này >>