Process Engineer in NPK Plant - 4 pax (Production Assistant Manager)

Korea - Vietnam Fertilizer Co., Ltd.(Huchems)


Mô tả chi tiết công việc

We are looking for 2 experienced engineers and 2 fresh Graduated students with below tasks:

- Working with Fertilizer Production Manager in the plant’s production process

- Technically optimizing the fertilizer process and managing the fertilizer production.

- Managing and controlling the fertilizer plant shift operators.

- Preparing the production schedule and the detailed plan for it.

- Other works as assigned by Manager from time to time.

Working place: Hiep Phuoc IP, Nha Be Dist., HCMC

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- At least 3 years of working experience in chemical plants or chemical design companies

- Capable of communicating with Production Manager in English

- Bachelor degree in chemical/chemical engineering fields.

- Working experience in fertilizer plants will be an advantage

- Having experience in operation under DCS/ PLC will be an advantage.

- Having experience of particle industry and its’ equipment will be an advantage.

============

With Fresher:

- Fresh Graduation student from Universirty with major in chemical, biochemical, agricultural.

- Good at English.

- You will train on job to become professttional Engineer.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Tên liên hệ: HR Dept.
  • Địa chỉ: Hiep Phuoc Industrial Park, Huyện Nhà Bè , Hồ Chí Minh , Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
11/01/2017
Ngày hết hạn:
25/02/2017

Tags

Huyện Nhà Bè Hóa học Nông nghiệp kỹ sư

Korea - Vietnam Fertilizer Co., Ltd.(Huchems)
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: HR Dept.

As a world leading chemical product manufacturer, we provide core materials of fine chemical such as Nitric acid, DNT, MNB and Ammonium Nitrate.

The emblem 'HU-CHEMS' is the abbreviation of Human, Chemical, Science. It means Huchems is the corporation pursuing prosperity and happiness of all mankind.

We have headquarters in Seoul and 14 production facilities in Yeosu, Jeollanam-do Industrial complex. Based on fine chemical, we Huchems is ready to make the leap to global leadership in the advanced fine chemical industry.

Huchems is a part of Teakwang Corporation. In Vietnam, we have one fertilizer factory in Hiep Phuoc Industrial park which specializes in NPK manufacturing.

Là nhà cung cấp sản xuất hóa chất hàng đầu trên thế giới, công ty chúng tôi sản xuất các sản phẩm đa dạng bao gồm hóa chất tinh chế như axit nitric, DNT, MNB và ammonium nitrate.

Các biểu tượng 'HU-CHEMS' là chữ viết tắt của Con người, Hóa học, Khoa học. Nó có nghĩa là HUCHEMS là tập đoàn theo đuổi sự thịnh vượng và hạnh phúc của tất cả nhân loại.

Chúng tôi có trụ sở tại Seoul và 14 cơ sở sản xuất tại Yeosu, Khu công nghiệp Jeollanam-do. Chúng tôi HUCHEMS đã sẵn sàng cho những bước nhảy vọt để lãnh đạo toàn cầu trong ngành công nghiệp hóa chất tiên tiến.

HUCHEMS là một phần của Tập đoàn Teakwang. Ở Việt Nam chúng tôi có 1 nhà máy chuyên sản xuất phân bón NPK ở KCN Hiệp Phước.

Website: www.huchems.com