• CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM
  • Nhà xưởng số 29, đường số 9 - 7, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành , Đồng Nai , Việt Nam
  • Lương: Thương lượng
Nhân Viên MQS - Hỗ Trợ Chất Lượng Sản Xuất

CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM


Mô tả chi tiết công việc

* Summary/Objective / mục tiêu:

The QA MQS role will be to assist in the improving of overall company quality by analyzing quality and scrap data, create action items based upon this data, and monitors action items through to completion. Justification and implementation of Quality related projects. Provides disposition of suspect materials.

Vai trò của nhân viên sẽ hỗ trợ cải tiến về chất lượng chung của công ty thông qua việc phân tích chất lượng và dữ liệu sản phẩm lỗi , vật tư lỗi, tạo các hạn mục hành động theo dữ liệu này và theo dõi các hạn mục hành động cho đến khi hoàn thành. Điều chỉnh và áp dụng các dự án có liên quan đến chất lượng. Cung cấp cho bộ phận kho dữ để chuyển vật tư bị lỗi vào kho vật tư lỗi của bộ phận chất lượng

* Essential Functions/ Responsibilities / trách nhiệm

- To resolve any manufacturing quality issues and analyze data to create action items for improvement

Giải quyết bất kỳ phát sinh nào của chất lượng sản xuất và phân tích dữ liệu để tạo ra các mục hành động cải tiến

 

- To investigate and follow up internal and external reported quality problems

Điều tra và theo dõi các vấn đề chất lượng, lập báo cáo nội bộ và bên ngoài

 

- Enter QP, follow up closely QP and bonded area

Cập nhật lỗi chất lượng vào hệ thống, theo dõi sát sao lỗi chất lượng và khu vực chứa hàng lỗi của bộ phận chất lượng

 

- Provide corrective action when requested

 Cung cấp hành động khắc phục khi có yêu cầu

 

- Assist with on the job training as requested

Hỗ trợ với công việc đào tạo khi có yêu cầu

 

- Any other job related duties as assigned by Superior/ Management

Bất kỳ công việc khác có liên quan đến trách nhiệm được chỉ định bới cấp Giám Sát / quản lý

 

- Adheres to all Samtec Quality Principles and actions

Tuân thủ tất cả Nguyên tắc và hành động Chất lượng của Samtec

 

“The responsibilities as defined are intended to serve as a general guideline for this position. Associates may be asked to perform additional tasks depending on strengths and capabilities.” 

Các trách nhiệm được định nghĩa nhằm phục vụ như một hướng dẫn chung cho vị trí này. Nhân viên có thể được yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ bổ sung phụ thuộc vào điểm mạnh và khả năng

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

* Required Experience / yêu cầu kinh nghiệm:

- Refer 1 year in related / similar position
Ít nhất có 1 năm làm việc trong lỉnh vực có liên quan, tương tự vị trí hỗ trợ chất lượng sản xuất

* Preferred Education:

- High School Diploma / related technical or equivalent experience.

Bằng tốt nghiệp THPT cấp 3 hoặc bằng cấp có liên quan kỹ thuật hoặc kinh nghiệm tương đương

- Languages / ngôn ngữ:  English speaking/writing/understanding / sử dụng tiếng Anh giao tiếp và viết email

- working time: 3 shift / làm việc 3 ca tại KCN Long Thành, Đồng Nai

+ có xe đưa rước di làm 3 xa

* Training required / sẽ được đào tạo:

- Samtec DNA
- ISO/TS Awareness Training
- ISO 14001 Awareness Training
- IH On Job Training
- Samtec Works
- MSDS Training
- On the Job Training as appropriate.

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự
  • Địa chỉ: Nhà xưởng số 29, đường số 9 - 7, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành , Đồng Nai , Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt
Ngày gởi:
06/11/2017
Ngày hết hạn:
20/11/2017

Tags

Sản Xuất QA QC

CÔNG TY TNHH SAMTEC VIỆT NAM
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự

Samtec là nhà cung cấp dịch vụ trong ngành công nghiệp kết nối điện tử. Được thành lập vào năm 1976, chúng tôi là một nhà sản xuất toàn cầu trị giá 625 triệu đô la của chuổi kết nối điện tử nội mạng. Các sản phẩm và công nghệ bao gồm các thiết bị liên kết tốc độ cao, lắp ráp cáp tốc độ cao, hệ thống quang học, bao bì vi mạch và chuyên môn về vi điện tử,

Chào mừng bạn đến với Samtec, một mô hình công ty khác đặt yếu tố con người lên hang đầu. Chúng tôi là một công ty vốn đầu tư của Mỹ, mới thành lập nhà máy mới của Công ty TNHH Samtec Việt Nam mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vào tháng 5 năm 2017, chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân năng động và đầy tham vọng để lãnh đạo, truyền cảm hứng và phát triển đội ngũ chuyên gia tận tâm trên tất cả các cấp của tổ chức chúng tôi. Nếu bạn chú ý đến cơ hội mới và sự nghiệp thăng tiến cũng như là một nhân viên đầu tiên của công ty Samtec và bạn sẵn sàng làm việc theo ca làm việc theo yêu cầu, địa điểm làm việc tại nhà xưởng số 29, đường số 9-7, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm trong môi trường rất chuyên nghiệp tại nhà máy mới thành lập công ty TNHH Samtec Vietnam.