Nhân Viên Kiểm Kê - CÔNG TY CP THỜI TRANG SIXDO, Hồ | CareerLink.vn