• Hyosung Vietnam Co., Ltd
  • Khu Công Nghiệp Tam Thăng , Thành phố Tam Kỳ , Quảng Nam, Việt Nam
  • Lương: Cạnh tranh
Nhân Viên Biết Tiếng Hàn / Korean Interpreter

Hyosung Vietnam Co., Ltd


Mô tả chi tiết công việc

효성은 한국에서 가장 크고 명성이 높은 코포레이션 중 하나입니다. 베트남에 수십억 달러를 투자했으며 향후 수십억 달러를 목표로 하고 있습니다. 효성은 2019 년 Tam Thang Industrial Park - Quang Nam에 신설 공장을 설립 할 예정입니다. 그러므로 우리는 업무 설명서와 함께응시자을 다음과 같이 환영합니다
관리자께 지원하도록 문서를 번역합니다.
경력 및 소원에 따라 HR, GA, 수입, 판매 업무 등을 교육합합니다.
응시자는 효성 베트남 (Nhon Trach, Dong Nai)에서 직접 인터뷰를 합니다. 면접 통과 후Dong Nai공장에서 3개월 동안 교육을 받고 Tam Thang, Quang Nam공장으로 욺길 예정입니다.
- - - -
정책 및 복지:
- 매년 1 월에 13 번째 월급, 연간 보너스, 급여 조정 및 승진
-응시자의 언어 인증서에 언어 수당
TOEIC / TOPIK / JLPT / HSK (VND 500,000 - 4,000,000 / 월 / 언어, 최대 VND 16,000,000 / 월 /언어4 개)
- 사내 무료 식사 제공
- 매일 무료 통근 버스
- 무료 기숙사 - 디럭스 급 (TV, 에어컨, 세탁기, 전기 온수기, 무료 전기 및 수도 요금, GYM 교육 실, 축구장)
- 음력 설날에 고향으로 무료 왕복 버스
- 근무 시간 : 8:00~17:00월요일 – 금요일 ( 토요일/ 일요일 휴무)
 
HYOSUNG is one of the biggest and most pretigious coporations in South Korea. We have invested billions in Vietnam and targeted to reach US$6 billion in the coming years. in 2019, Hyosung will establish a new plant at Tam Thang Industrial Park – Quang Nam. Therefore, we are welcoming excellent Purchasing candidates with JD as below :
-  Support Plant Director and Managers to interprete and translate documents
- Will be trained to develop career in other departments: HR, GA, Import, Sales,etc. according to candidate expectation and competence
* Policies and Benefits:
- 13th salary, Annual Bonus, Salary adjustment & Promotion on January annually-  Language allowance based on employee's language certificates - TOEIC/TOPIK/JLPT/HSK (VND500,000 - 4,000,000/month/1 language; maximum up to VND16,000,000/month/4 languages)
- Business trip allowance, Mobile Card allowance
- Free meals at the company
- Free daily commuter bus
- Free company dormitory – Deluxe grade (TV, Air conditioner, Washing machine, Electric Water heater, free electric & water bills, GYM training-room, Futsal yard, etc.)
- Free 2-way bus to your sweet home at lunar new year holiday
- Working time: 8:00 – 17:00 Monday – Friday, Off Satuday and Sunday
Candidates will be interviewed directly at Hyosung Vietnam (Nhon Trach, Dong Nai). After joining, the candidates will be trained within 3 months in Dong Nai then transfering to Tam Thang, Quang Nam.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- 한국어 또는 다른 전공 분야의 대학 졸업생
- 한국어 능력 (TOPIK 3)
- 한국어 능력이 있는 졸업생을 환영합니다
 
- Graduate from university in major of Korean Language or other majors
- Fluent in Korean (from TOPIK 3 )
- Welcome Fresh graduate with Korean proficiency

Mô tả

Thông tin liên hệ

  • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
  • Mô tả:

    - Please send your application by online, email or direct to:

  • Tên liên hệ: HR Department
  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tam Thăng , Thành phố Tam Kỳ , Quảng Nam, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Hàn
Ngày gởi:
23/01/2019
Ngày hết hạn:
22/02/2019

Tags

Tiếng Hàn Quốc Quảng Nam

Hyosung Vietnam Co., Ltd Logo

Hyosung Vietnam Co., Ltd
  • Số nhân viên: 100-499
  • Tên liên hệ: HR Department

효성은 한국에서 가장 크고 명성이 높은 코포레이션 중 하나입니다. 베트남에 수십억 달러를 투자했으며 향후 수십억 달러를 목표로 하고 있습니다. 효성은 2019 년 Tam Thang Industrial Park - Quang Nam에 신설 공장을 설립 할 예정입니다.
HYOSUNG is one of the biggest and most pretigious coporations in South Korea. We have invested billions in Vietnam and targeted to reach US$6 billion in the coming years. in 2019, Hyosung will establish a new plant at Tam Thang Industrial Park – Quang Nam.