• G.A. CONSULTANTS VIETNAM
 • 2nd Floor, IDD Building, 111 Ly Chinh Thang St., Ward 7 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Lương: 12,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ
Nhân viên an toàn - Tiếng Anh - KCN VSIP Hải Phòng

G.A. CONSULTANTS VIETNAM


Mô tả chi tiết công việc

1- TÓM TẮT CÔNG VIỆC

- Tuần tra an toàn hàng ngày trên công trường & gửi báo cáo.

- Thiết lập hướng dẫn, thủ tục và quy tắc để kiểm soát EHS.

- Giám sát và duy trì hiệu quả của EMS để tuân thủ ISO14001.

2- TRÁCH NHIỆM

Xây dựng và thiết lập mục tiêu và kế hoạch hành động cho bộ phận EHS.

* Tuân thủ và theo dõi mục tiêu bộ phận EHS và mục tiêu cá nhân, tuân thủ hệ thống PDCA.

* Phát triển và thực hiện các chương trình để tuân thủ các yêu cầu của công ty và các yêu cầu theo quy định.

* Thực hiện đào tạo an toàn và thuyết trình về các chủ đề khác nhau trong phạm vi trách nhiệm.

* Thực hiện đánh giá / kiểm tra an toàn và đảm bảo các hành động khắc phục phù hợp được phát triển và thực hiện.

* Chủ trì, tham gia tìm hiểu sự cố và đảm bảo các biện pháp đối phó.

* Đánh giá các rủi ro và thách thức về an toàn và phát triển các chiến lược loại bỏ rủi ro phù hợp.

* Thiết lập SOP (Quy trình vận hành an toàn) và đào tạo cho người có liên quan. Xem xét SOP thường xuyên và sửa đổi nếu cần thiết.

* Tuần tra an toàn hàng ngày và giám sát việc tuân thủ an toàn của nhân viên.

* Tìm ra nguy cơ, hành động không an toàn, đề xuất biện pháp đối phó và báo cáo cho người quản lý EHS.

* Làm việc chặt chẽ với nhóm để phát triển và thực hiện các chương trình và chiến lược an toàn chức năng. .

* Làm việc với bộ phận liên quan để đảm bảo nhà thầu, công ty dịch vụ tuân theo quy định của công ty.

* Vận hành và giám sát Xử lý nước thải.

* Đảm bảo tất cả các thiết bị chữa cháy & cứu nạn hoạt động bình thường.

* Công việc luân chuyển 3 ca.

* Các nhiệm vụ bổ sung, theo yêu cầu từ người quản lý EHS.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

- Tốt nghiệp chuyên ngành an toàn, Khoa học môi trường hoặc Cao đẳng kỹ thuật / cơ khí / điện trở lên

- Có kỹ năng tiếng Anh khá (có thể nói, đọc và viết) để duy trì khối lượng công việc và đào tạo hàng ngày.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất (ưu tiên công ty Nhật Bản)

- Ưu tiên có kinh nghiệm ít nhất một năm trong lĩnh vực kiểm soát an toàn vận hành nhà máy.

- Kỹ năng vi tính vững chắc (Word, Excel, Power Point).

- Có kỹ năng làm chủ và lãnh đạo tốt

- Nhận dạng và đánh giá K.Y.

- Kỹ năng đánh giá rủi ro an toàn

- Kỹ năng giao tiếp tốt

Mô tả

Thông tin liên hệ

 • Cách liên hệ: Nộp trực tuyến, Gửi kèm File, Trực tiếp
 • Mô tả:

  - Các ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tuyến, email hay trực tiếp đến công ty

  * Lợi ích:
  - Lương: Thương lượng cơ bản (600-700 USD) và các khoản trợ cấp khác
  - Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và 02 thứ 7 hàng tháng (Làm việc luân phiên 3 ca)
  - Phụ cấp: Ăn trưa, chuyên cần, đưa đón, ... "

 • Tên liên hệ: Phòng Nhân Sự - Ms. Hoan
 • Địa chỉ: 2nd Floor, IDD Building, 111 Ly Chinh Thang St., Ward 7 , Quận 3 , Hồ Chí Minh, Việt Nam
** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Anh
Ngày gởi:
28/09/2020
Ngày hết hạn:
28/10/2020

Tags

Tiếng Anh Sản Xuất Huyện Thủy Nguyên Kỹ Sư An Toàn Lao Động